Primarni in sekundarni metabolizem hortikulturnih rastlin

Opis predmeta

Predstavljen bo pomen fenolne sintezne poti s ključnimi regulacijami in skupinami snovmi ter njihov pomen v mehanizmih odpornosti na stres, bolezni ter škodljivce. Predstavljen bo specifični in nespecifični odziv rastline na patogena.

Predstavljena bo sinteza, razgradnja in vloga aromatičnih spojin v sadju in grozdju; razdelitev aromatičnih spojin, ki se pojavljajo v sadju in grozdju, kateri so njihovi prekurzorji, kdaj se posamezne arome sintetizirajo in v katerem delu sadeža jih lahko pričakujemo. Podani bodo ukrepi, ki vplivajo na sintezo aromatičnih spojin, s poudarkom na sorti, tehnologiji, okolju in načinu pridelave. 

Podani bodo dejavniki, ki vplivajo na vsebnost biološko aktivnih snovi v zeliščih ter ukrepi za optimizacijo proizvodnje teh snovi.

Sekundarni metabolizem rastline lahko služi kot mehanizem za ugotavljanje skladnosti med sorto in podlago pri različnih sadnih vrstah. Podani bodo primeri in metode ugotavljanja neskladnosti v različnih življenjskih obdobjih rastline s pomočjo analize sekundarnih metabolitov. Primarni in sekundarni metaboliti odločilno vplivajo na kakovost hortikulturnih rastlin. S kakovost se zajema tako zunanji izgled, kot tudi vsebnost snovi v različnih uporabnih rastlinskih delih. Predstavljene bodo skupine snovi in njihov pomen za kakovost plodov ter tehnološki ukrepi za izboljšanje vsebnosti primarnih in sekundarnih metabolitov.

Predstavljen bo vse večji pomen sekundarnih metabolitov v sadju za zdravje ljudi. Tematika bo obdelana z vidika preventive kakor tudi izboljšanje bolezenskega stanja ob rednem uživanju sadja

Cilji in kompetence

Cilj je suvereno poznavanje primarnega in sekundarnega metabolizma pri hortikulturnih rastlinah, ki je v večini osnova za nastanek bioaktivnih snovi pomembnih za interakcijo med rastlino, okoljem in tehnologijo ter pridelavo funkcionalne hrane..

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, izdelava seminarske naloge

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent razume pomen in vlogo primarnega in sekundarnega metabolizna (bioaktivnih snovi) pri hortikulturnih rastlinah z vidika vloge, ki jo imajo te snovi pri ekološki funkciji, odpornosti rastlin na patogene, na različne oblike stresa, kakovosti plodov. Študent razume pomen sekundarnih metabolitov za človekovo zdravje.

Reference nosilca

Prof. dr. Robert Veberič

 

MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SCHMITZER, Valentina, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert, KORON, Darinka. Changes in phenolic content induced by infection with Didymella applanata and Leptosphaeria coniothyrium, the causal agents of raspberry spur and cane blight. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2014, vol.63, iss. 1, str. 185-192.http://dx.doi.org/10.1111/ppa.12081, doi: 10.1111/ppa.12081. [COBISS.SI-ID 7597177], [JCR, SNIP, WoS do 10. 2. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 24.45, št. avtorjev: 5

                         

BIZJAK, Jan, WEBER, Nika, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SLATNAR, Ana, ŠTAMPAR, Franci, ALAM, Zobayer, STICH, Karl, HALBWIRTH, Heidrun, VEBERIČ, Robert. Influence of Phostrade Ca on colour development and anthocyanin content of 'Braeburn' apple (Malus domestica Borkh.). HortScience, ISSN 0018-5345. [Tiskana izd.], 2013, vol. 48, no. 2, str. 193-199. [COBISS.SI-ID 7492729], [JCR, SNIP, WoS do 11. 12. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 20. 11. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.11, normirano št. čistih citatov (NC): 1] kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 9.44, št. avtorjev: 9

BIZJAK, Jan, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert. Changes in primary metabolites and polyphenols in the peel of "Braeburn" apples (Malus domestica Borkh.) during advanced maturation. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2013, vol. 61, no. 43, str. 10283-10292.http://dx.doi.org/10.1021/jf403064p. [COBISS.SI-ID 7789433], [JCR, SNIP, WoS do 9. 12. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 42.5, št. avtorjev: 4

ZUPAN, Anka, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, CUNJA, Vlasta, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert. Comparison of phenolic composition of healthy apple tissues and tissues affected by bitter pit. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2013, vol. 61, no. 49, str. 12066-12071. http://dx.doi.org/10.1021/jf404087f, doi:10.1021/jf404087f. [COBISS.SI-ID 7796857], [JCR, SNIP, WoS do 20. 1. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 34, št. avtorjev: 5

THILL, Jana, MIOŠIĆ, Silvija, GOTAME, Tek Prasad, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, GOSCH, Christian, VEBERIČ, Robert, PREUSS, Anja, SCHWAB, Wilfried, ŠTAMPAR, Franci, STICH, Karl, HALBWIRTH, Heidrun. Differential expression of flavonoid 3'-hydroxylase during fruit development establishes the different B-ring hydroxylation patterns of flavonoids in Fragaria x ananassa and F. vesca. Plant physiology and biochemistry, ISSN 0981-9428. [Print ed.], 2013, vol. 72, str. 72-78. http://dx.doi.org/10.1016/j.plaphy.2013.03.019, doi: 10.1016/j.plaphy.2013.03.019. [COBISS.SI-ID 7532153], [JCR, SNIP, WoS do 16. 12. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 11. 11. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 10.47, št. avtorjev: 11

MILIVOJEVIĆ, Jasminka M., SLATNAR, Ana, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, ŠTAMPAR, Franci, NIKOLIĆ, Mihailo D., VEBERIČ, Robert. The influence of early yield on the accumulation of major taste and health-related compounds in black and red currant cultivars (Ribes spp.). Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2012, vol. 60, no. 10, str. 2682-2691. http://dx.doi.org/10.1021/jf204627m, doi: 10.1021/jf204627m. [COBISS.SI-ID 7030649], [JCR, SNIP, WoS do 29. 1. 2014: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 7, Scopus do 29. 1. 2014: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.33, normirano št. čistih citatov (NC): 10] kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 28.33, št. avtorjev: 6

MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SCHMITZER, Valentina, SLATNAR, Ana, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert. Composition of sugars, organic acids, and total phenolics in 25 wild or cultivated berry species. Journal of food science, ISSN 0022-1147, 2012, vol. 77, issue 10, str. C1064-C1070. http://dx.doi.org/10.1111/j.1750-3841.2012.02896.x, doi:10.1111/j.1750-3841.2012.02896.x. [COBISS.SI-ID 7220345], [JCR, SNIP, WoS do 12. 2. 2014: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.40, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 29. 1. 2014: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.60, normirano št. čistih citatov (NC): 2]
kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 18.22, št. avtorjev: 5

SLATNAR, Ana, JAKOPIČ, Jerneja, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert, JAMNIK, Polona. The effect of bioactive compounds on in vitro and in vivo antioxidant activity of different berry juices. PloS one, ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, issue 10, str. 1-8, ilustr. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0047880, doi: 10.1371/journal.pone.0047880. [COBISS.SI-ID 7298169], [JCR, SNIP, WoS do 8. 1. 2014: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.60, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 22. 1. 2014: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.80, normirano št. čistih citatov (NC): 2] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 33.93, št. avtorjev: 5

SCHMITZER, Valentina, SLATNAR, Ana, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, VEBERIČ, Robert, KRŠKA, Boris, ŠTAMPAR, Franci. Comparative study of primary and secondary metabolites in apricot (Prunus armeniaca L.) cultivars. Journal of the Science of Food and Agriculture, ISSN 0022-5142, 2011, vol. 91, issue 5, str. 860-866.http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.4257, doi: 10.1002/jsfa.4257. [COBISS.SI-ID 6551417], [JCR, SNIP, WoS do 25. 2. 2014: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.33, normirano št. čistih citatov (NC): 10, Scopus do 1. 1. 2014: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.33, normirano št. čistih citatov (NC): 10] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 19.27, št. avtorjev: 6

SLATNAR, Ana, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, HALBWIRTH, Heidrun, ŠTAMPAR, Franci, STICH, Karl, VEBERIČ, Robert. Polyphenol metabolism of developing apple skin of a scab resistant and a susceptible apple cultivar. Trees, ISSN 0931-1890, 2012, vol. 26, no. 1, str. 109-119. http://dx.doi.org/10.1007/s00468-011-0577-3, doi:10.1007/s00468-011-0577-3. [COBISS.SI-ID 6702713], [JCR, SNIP, WoS do 12. 2. 2014: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 29. 1. 2014: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, normirano št. čistih citatov (NC): 2] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 18.58, št. avtorjev: 6

 

Doc.dr. Maja Mikulič Petkovšek

 

MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SCHMITZER, Valentina, SLATNAR, Ana, WEBER, Nika, VEBERIČ, Robert, ŠTAMPAR, Franci, MUNDA, Alenka, KORON, Darinka. Alteration of the content of primary and secondary metabolites in strawberry fruit by Colletotrichum nymphaeae infection. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2013, vol. 61, iss. 25, str. 5987-5995, doi: 10.1021/jf402105g. [COBISS.SI-ID 4220008], [JCR, SNIP, WoS do 29. 1. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.13, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 8. 7. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 21.25, št. avtorjev: 8

 

SCHMITZER, Valentina, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, ŠTAMPAR, Franci. Sepal phenolic profile during Helleborus niger flower development. Journal of Plant Physiology, ISSN 0176-1617, 2013, vo. 170, iss. 16, str. 1407-1415, doi: 10.1016/j.jplph.2013.05.012. [COBISS.SI-ID 7654777], [JCR, SNIP, WoS do 4. 11. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 24. 9. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologija ni verificirana
točke: 35.59, št. avtorjev: 3

 

MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SCHMITZER, Valentina, JAKOPIČ, Jerneja, CUNJA, Vlasta, VEBERIČ, Robert, MUNDA, Alenka, ŠTAMPAR, Franci. Phenolic compounds as defence response of pepper fruits to Colletotrichum coccodes. Physiological and molecular plant pathology, ISSN 0885-5765, 2013, vol. 84, str. 138-145. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2013.09.003. [COBISS.SI-ID 7754105], [JCR, SNIP, WoS do 30. 12. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 18. 11. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 11.96, št. avtorjev: 7

 

MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SLATNAR, Ana, SCHMITZER, Valentina, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert, KORON, Darinka. Chemical profile of black currant fruit modified by different degree of infection with black currant leaf spot. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2013, vol. 150, str. 399-409. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2012.11.038, doi: 10.1016/j.scienta.2012.11.038. [COBISS.SI-ID 7389817], [JCR, SNIP, WoS do 15. 4. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 15. 1. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 16.67, št. avtorjev: 6

 

ORAŽEM, Primož, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, ŠTAMPAR, Franci, HUDINA, Metka. Changes during the last ripening stage in pomological and biochemical parameters of the 'Redhaven' peach cultivar grafted on different rootstocks. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2013, vol. 160, str. 326-334. [COBISS.SI-ID 7655801], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 25, št. avtorjev: 4

 

MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SLATNAR, Ana, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert. HPLC-MSn identification and quantification of flavonol glycosides in 28 wild and cultivated berry species. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2012, vol. 135, issue 4, str. 2138-2146. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.06.115, doi: 10.1016/j.foodchem.2012.06.115. [COBISS.SI-ID 7198841], [JCR, SNIP, WoS do 18. 12. 2013: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.75, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 25. 12. 2013: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.25, normirano št. čistih citatov (NC): 3]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 31.93, št. avtorjev: 4

Temeljni viri in literatura

Herrmann K. 2001. Inhaltsstoffe von Obst und Gemüse. Stuttgart Verlag Eugen Ulmer GmbH Co.:200 str. ISBN 3-8001-3139-0

Michael W. 2010. Biochemistry of Plant Secondary Metabolism (Annual Plant Reviews S.). Sheffield Academic Press, 464 str. ISBN 978-1405183970

 

Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

 

Articles from scientific journals, current magazines, other readings …

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411