Probiotiki

Opis predmeta

Razvoj probiotikov za živali in ljudi.

Selekcijski kriteriji za probiotike; sposobnost kolonizacije, fiziološke lastnosti, varnost (invazivnost, rezistenca proti antibiotikom, tvorba toksinov, virulentni faktorji, kompetitivnost), tehnološke lastnosti (preživetje tehnoloških postopkov fermentacije, sušenja, liofilizacije, enkapsulacije; obstojnost v različnih matriksih in pogojih skladiščenja,).

Mehanizmi delovanja in markerji sledenja: kompeticija za hranila, kompeticija za mesta pripenjanja, protimikrobna in protivirusna aktivnost, komunikacija s črevesnimi celicami, posredna in neposredna regulacija metabolizma, protimutagena aktivnost, uravnavanje imunskega sistema. Teorija obrambe na treh nivojih.

Pomen razvoja mikrobioma za zdravje organizma, spremembe mikrobiote prebavil v različnih življenskih obdobjih in pod vplivom zunanjih dejavnikov ter možna preventiva in terapija s probiotiki.

Trditve o zdravstvenih učinkih probiotikov (»health claims«); Probiotiki kot funkcionalna živila, prehranska dopolnila in krmni dodatki (prirast, preprečevanje okužb).

Probiotiki kot terapevtiki: laktozna intoleranca, črevesne okužbe in vnetja, preprečevanje AAD (antibiotic associated diarhea), rotavirusna driska, Helicobacter pylori, urogenitalne okužbe, zaščita mlečne žleze.

Vaje: predstavitev klasičnih in genetskih metod proučevanja zgoraj naštetih mehanizmov delovanja probiotikov ter metod, ki se uporabljajo za kontrolo probiotičnih preparatov in probiotičnih živil.

Seminarske vaje: načrtovanje in-vivo in kliničnih raziskav.

Cilji in kompetence

Temeljni izobraževalni cilj je poglobiti znanja s celotnega področja probiotikov (funkcionalna živila, prehranska dopolnila, krmni dodatki, terapevtiki), ki bo omogočilo študentu samostojno delo od izbire novih sevov, proučevanja mehanizmov učinkovanja in potrjevanja probiotičnih učinkov (in-vitro, in-vivo, klinične študije), preverjanja varnosti in tehnoloških lastnosti do možnih aplikacij.

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki:

 • predavanj, na katerih bodo predavatelji skušali predstaviti celotno področje znanosti o probiotikih s poudarkom na najnovejših odkritjih in metodah proučevanja,
 • seminarskih vaj, kjer bodo študentje skupaj z učitelji oblikovali problemsko temo seminarske naloge in
 • laboratorijskih vaj, kjer bodo na konkretnih primerih spoznali sodobne metode proučevanja probiotikov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

delovanja probiotikov, njihove možne vloge v razvoju črevesne mikrobiote, vzdrževanju mikrobiote in terapiji pri različnih kliničnih indikacijah

Reference nosilca

Irena Rogelj

 1. TURKOVÁ, Kristýna, MAVRIČ, Anja, NARAT, Mojca, RITTICH, Bohuslav, ŠPANOVÁ, Alena, ROGELJ, Irena, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana. Evaluation of Lactobacillus strains for selected probiotic properties. Folia microbiologica, ISSN 0015-5632. [Print ed.], 2013, vol. 58, issue 4, str. 261-267, doi: 10.1007/s12223-012-0208-4. [COBISS.SI-ID 3147400]
 2. TREVEN, Primož, TURKOVÁ, Kristýna, TRMČIĆ, Aljoša, OBERMAJER, Tanja, ROGELJ, Irena, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana. Detection and quantification of probiotic strain Lactobacillus gasseri K7 in faecal samples by targeting bacteriocin genes. Folia microbiologica, ISSN 0015-5632. [Print ed.], 2013, vol. 58, no. 6, str. 623-630, doi: 10.1007/s12223-013-0252-8. [COBISS.SI-ID 3222664].
 3. NOVAK, Rok, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, TERČIČ, Dušan, ČERVEK, Matjaž, GORJANC, Gregor, HOLCMAN, Antonija, LEVART, Alenka, ROGELJ, Irena. Effects of two probiotic additives containing Bacillus spores on carcass characteristics, blood lipids and cecal volatile fatty acids in meat type chickens. Journal of animal physiology and animal nutrition, ISSN 0931-2439, 2011, vol. 95, no. 4, str. 424-433. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0396.2010.01068.x/abstract, doi: 10.1111/j.1439-0396.2010.01068.x. [COBISS.SI-ID 2755464].
 4. BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, OBERMAJER, Tanja, ROGELJ, Irena. Quantification of Lactobacillus gasseri, Enterococcus faecium and Bifidobacterium infantis in a probiotic OTC drug by Real-time PCR. Food control, ISSN 0956-7135. [Print ed.], 2010, issue 4, vol. 24, str. 419-425. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2009.07.001, doi: 10.1016/j.foodcont.2009.07.001. [COBISS.SI-ID 2476680].
 5. KRAMER, Mateja, OBERMAJER, Nataša, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, ROGELJ, Irena, KMETEC, Vojko. Quantification of live and dead probiotic bacteria in lyophilised product by real-time PCR and by flow cytometry. Applied microbiology and biotechnology, ISSN 0175-7598, 2009, no. 6, vol. 84, str. 1137-1147. http://www.springerlink.com/content/fg45527643638027/, doi: 10.1007/s00253-009-2068-7. [COBISS.SI-ID 2592625].
 6. MOHAR LORBEG, Petra, ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja, ROGELJ, Irena. Evaluation of different primers for PCR-DGGE analysis of cheese-associated enterococci. Journal of Dairy Research, ISSN 0022-0299, 2009, vol. 76, str. 265-271. http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FDAR%2FS0022029909003902a.pdf&code=2bdc0072dc343ec99f1f376d4cb1ef35, doi: 10.1017/S0022029909003902. [COBISS.SI-ID 2445704].

Temeljni viri in literatura

 • O’Connor, E.B., Barrett, E., Fitzgerald, G., Hill, C., Stanton, C., Ross, R.P. Production of Vitamins, Exopolysaccharides and Bacteriocins by Probiotic Bacteria. In: Probiotic Dairy Products, Tamime, Y.A. (Ed.), Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2005, str. 167-195.
 • Ouwehand, A.C., Søndberg Svendsen, L., Leyer, G. Probiotics from Strain to Product. In: Probiotics and Health Claims,  Kneifel, W., Salminen, S. (Eds.), Blackwell Publishing Ltd., UK, 2011; 37-49.
 • Chassard, C., Grattepanche, F., Lacrois, C. Probiotics and Health Claims: Challenges for Tailoring their Efficacy. In: Probiotics and Health Claims,  Kneifel, W., Salminen, S. (Eds.), Blackwell Publishing Ltd., UK, 2011; 49-75.
 • Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. Joint FAO/WHO Working Group Report on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food, London, Ontario, Canada, 2002, 11 str.
 • tekoča znanstvena periodika

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411