Procesi in mehanizacija

Opis predmeta

Procesi v naravi. Preslikava procesov v funkcije. Razdelitev procesov v podprocese in podfunkcije sistemov. Tehnični sistemi in njihova struktura. Koncipiranje tehničnih sistemov in podsistemov. Izpeljava mehanskih, električnih, toplotnih in optičnih sistemov. Povezovanje različnih sistemov v sestav, mehanizacijo. Primeri sestavov in njihova analiza. Modeliranje raznih sestavov mehanizacije za specifične namene oz. področja. Predstavitev konceptualnih izračunov. Izdvojitev transportnih podsistemov. Transport trdnih kosov, tekočin in plinov. Transportni profili. Logistika transporta. Opredelitev orodja za izvajanje procesa. Sistemska zasnova energijskega izvora. Modeliranje spreminjanje energije v celotnem procesu od izvora do neposredne porabe.

Seminarske naloge: Zasnova mehanizacije za izbrani proces. Modeliranje tehničnega sistema. Koncipiranje mehanskega sistema od energetskega izvora, spreminjanje energije glede na zahtevano obliko mehanskega dela in opredelitev orodja. Opredelitev parametrov vseh funkcij in njihovih poezav, ki omogočajo izvajanje krmiljenja. Analiza intervala parametrov na vstopu v mehanski sestav. Opredelitev primernega intervala vhodnih parametrov za koncipiranje predmetarnosti po funkcijah. Koncipiranje predmetarnosti po geometriji.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Izobraževalni cilji: Osnovni namen predmeta je osvojiti znanja o tehničnih procesih in njihovi izvedbi s tehničnimi sistemi. Glavni poudarek je namenjen zahtevam po trajnostnem razvoju: snovanju z uporabo nizko vplivnih materialov, uporabi podsistemov z nizko porabo energijo ter visokim izkoristkom energijskih pretvorb.

Metode poučevanja in učenja

V primeru manjšega števila študentov pod 5 bo študij izveden po predloženi literaturi in s konzultacijami.

Običajno pa s predavanji in vajami za pripravo seminarskih nalog.

Predvideni študijski rezultati

Slušatelj je po zaključku predmeta usposobljen za samostojno in multidisciplinarno timsko delo na področju zasnove ali izbire ter analize primernih tehničnih procesov. Na njihovi osnovi je sposoben zasnovati ustrezne tehnične sisteme in ob tem upoštevati zahteve trajnostnega razvoja. Prav tako je na osnovi predmetarne gradnje sposoben oblikovati družine izdelkov, ki izvajajo izbrane procese.

Temeljni viri in literatura

  • Stjepandić, Josip (ur.), WOGNUM, Nel (ur.), VERHAGEN, Wim J. C. (ur.). Concurrent engineering in the 21st century : foundations, developments and challenges. Cham [etc.]: Springer. 2015.
  • Wimmer W., Lee K. M., Quella F., Polak J., Ecodesign, The competitive advantage, Springer, 2010.
  • Ulrich K. T., Eppinger S. D., Product design and development, McGreaw-Hill Education, New York, 2016.
  • Hubka, V., Eder, W.E., 1988. Theory of Technical Systems: A Total Concept Theory for Engineering Design, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
  • Otto, K. N., Wood, K. L. Product design : techniques in reverse engineering and new product development, Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001
  • Vezzoli, C., Manzini, E. Design for environmental sustainability, London : Springer, 2008
  • Srivastava, A. K. Engineering principles of agricultural
  • Machines, 2nd ed., St. Jospeh : American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2006
  • Hoffmann, K, Krenn, E., Stanker,G. Fördertechnik. #Band #1, Bauelemente, ihre Konstruktion und Berechnung, 7. Aufl., Wien, München : R. Oldenbourg, 2005
  • Hoffmann, K, Krenn, E., Stanker,G. Fördertechnik. #Band #2, Maschinensätze, Fördermittel, Tragkonstruktionen, Logistik, 5. Aufl., Wien, München: Oldenbourg, 2004

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411