Procesi in mehanizacija

Opis predmeta

Procesi v naravi. Preslikava procesov v funkcije. Razdelitev procesov v podprocese in podfunkcije sistemov. Tehnični sistemi in njihova struktura. Koncipiranje tehničnih sistemov in podsistemov. Izpeljava mehanskih, električnih, toplotnih in optičnih sistemov. Povezovanje različnih sistemov v sestav, mehanizacijo. Primeri sestavov in njihova analiza. Modeliranje raznih sestavov mehanizacije za specifične namene oz. področja. Predstavitev konceptualnih izračunov. Izdvojitev transportnih podsistemov. Transport trdnih kosov, tekočin in plinov. Transportni profili. Logistika transporta. Opredelitev orodja za izvajanje procesa. Sistemska zasnova energijskega izvora. Modeliranje spreminjanje energije v celotnem procesu od izvora do neposredne porabe.

Seminarske naloge: Zasnova mehanizacije za izbrani proces. Modeliranje tehničnega sistema. Koncipiranje mehanskega sistema od energetskega izvora, spreminjanje energije glede na zahtevano obliko mehanskega dela in opredelitev orodja. Opredelitev parametrov vseh funkcij in njihovih poezav, ki omogočajo izvajanje krmiljenja. Analiza intervala parametrov na vstopu v mehanski sestav. Opredelitev primernega intervala vhodnih parametrov za koncipiranje predmetarnosti po funkcijah. Koncipiranje predmetarnosti po geometriji.

Cilji in kompetence

Izobraževalni cilji: Osnovni namen predmeta je osvojiti znanja o tehničnih procesih in njihovi izvedbi s tehničnimi sistemi. Glavni poudarek je namenjen zahtevam po trajnostnem razvoju: snovanju z uporabo nizko vplivnih materialov, uporabi podsistemov z nizko porabo energijo ter visokim izkoristkom energijskih pretvorb.

Metode poučevanja in učenja

V primeru manjšega števila študentov pod 5 bo študij izveden po predloženi literaturi in s konzultacijami.

Običajno pa s predavanji in vajami za pripravo seminarskih nalog.

Predvideni študijski rezultati

Slušatelj je po zaključku predmeta usposobljen za samostojno in multidisciplinarno timsko delo na področju zasnove ali izbire ter analize primernih tehničnih procesov. Na njihovi osnovi je sposoben zasnovati ustrezne tehnične sisteme in ob tem upoštevati zahteve trajnostnega razvoja. Prav tako je na osnovi predmetarne gradnje sposoben oblikovati družine izdelkov, ki izvajajo izbrane procese.

Reference nosilca

Leon Kos

 1. KOS, Leon, PITTS, Richard, SIMIČ, G., BRANK, Matic, ANAND, H., ARTER, W. SMITER : a field-line tracing environment for ITER. Fusion engineering and design, ISSN 0920-3796. [Print ed.], Sep. 2019, vol. 146, pt. B, str. 1796-1800, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092037961930359X?via%3Dihub, doi: 10.1016/j.fusengdes.2019.03.037. [COBISS.SI-ID 16530203], [JCR, SNIP, WoS do 25. 10. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 1. 4. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
  kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
  točke: 16.67, št. avtorjev: 6
 2. ANAND, H., PITTS, Richard, VRIES, P. C. de, SNIPES, J. A., NESPOLI, F., LABIT, B., GALPERTI, C., CODA, S., BRANK, Matic, KOS, Leon. Experimental implementation of a real-time power flux estimator for the ITER first wall on the TCV tokamak. Fusion engineering and design. [Print ed.]. Oct. 2019, vol. 147, str. 1-7, ilustr. ISSN 0920-3796. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920379619307203#!, DOI: 10.1016/j.fusengdes.2019.111242. [COBISS.SI-ID 16703771], [JCR, SNIP, WoS do 18. 10. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 12. 7. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]
 3. KOS, Leon, JELIĆ, Nikola, GYERGYEK, Tomaž, KUHN, S., TSKHAKAYA, David. Modeling and simulations of plasma and sheath edges in warm-ion collision-free discharges. AIP advances, ISSN 2158-3226, Oct. 2018, vol. 8, no 10, str. 1-23, ilustr. https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5044664?class=pdf, doi: 10.1063/1.5044664. [COBISS.SI-ID 12219988], [JCR, SNIP, WoS do 16. 11. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 27. 10. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
  kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
  točke: 14.18, št. avtorjev: 5
 4. FALCHETTO, G. L., COSTER, D., COELHO, Roland J., KOS, Leon, KULOVEC, Simon, LENGAR, Igor, SNOJ, Luka, et al., ITM-TF Contributors ; ASDEX Upgrade Team ; JET-EFDA Contributors. The European Integrated Tokamak Modelling (ITM) effort : achievements and first physics results. Nuclear fusion, ISSN 0029-5515, 2014, iss. 4, vol. 54, 043018, doi: 10.1088/0029-5515/54/4/043018. [COBISS.SI-ID 27898919], [JCR, SNIP, WoS do 14. 7. 2019: št. citatov (TC): 37, čistih citatov (CI): 35, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.13, Scopus do 27. 7. 2019: št. citatov (TC): 32, čistih citatov (CI): 31, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
 5. TSKHAKAYA, D. D., KOS, Leon. Comprehensive kinetic analysis of the plasma-wall transition layer in a strongly tilted magnetic field. Physics of plasmas, ISSN 1070-664X, 2014, vol. 21, nr. 10, str. 1-13, ilustr., doi: 10.1063/1.4900765. [COBISS.SI-ID 13954331], [JCR, SNIP, WoS do 10. 3. 2019: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 14, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.00, Scopus do 27. 1. 2019: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00]  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN, točke: 47.69, št. avtorjev: 2
 6. KOS, Leon, JELIĆ, Nikola, KUHN, S., TSKHAKAYA, David. Introduction to the theory and application of a unified Bohm criterion for arbitrary-ion-temperature collision-free plasmas with finite Debye lengths. Physics of plasmas. 2018, vol. 25, iss. 4, str. 1-16, ilustr. ISSN 1070-664X. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5030121, DOI: 10.1063/1.5030121. [COBISS.SI-ID 16310555], [JCR, SNIP, Scopus do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]
 7. TSKHAKAYA, D. D., KOS, Leon, TSKHAKAYA, D. D. Stability of the Tonks-Langmuir discharge pre-sheath. Physics of plasmas. Mar. 2016, vol. 23, iss. 3, str. 1-10, ilustr. ISSN 1070-664X. http://scitation.aip.org/content/aip/journal/pop/23/3/10.1063/1.4944916, DOI: 10.1063/1.4944916. [COBISS.SI-ID 14587675], [JCR, SNIP, WoS do 13. 1. 2019: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]
 8. DUHOVNIK, Jože, KLJAJIN, Milan, OPALIĆ, Milan, KOS, Leon, ZADNIK, Žiga, TAVČAR, Jože, KOLŠEK, Tomaž, DEMŠAR, Ivan, TOMŠIČ, Pavel, KULOVEC, Simon. Inženirska grafika. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2009. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-961-6536-31-8. [COBISS.SI-ID 247360256]
  kategorija: 2NK (S); tipologija ni verificirana, točke: 0.5, št. avtorjev: 10
 9. KOS, Leon, TSKHAKAYA, D. D. Theory of ion-matrix-sheath dynamics. AIP advances, ISSN 2158-3226, 2018, vol. 8, f. 015202-1-015202-13, ilustr., doi: 10.1063/1.5017654. [COBISS.SI-ID 15819547], [JCR, SNIP, WoS do 9. 6. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 29. 5. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
  kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN, točke: 35.44, št. avtorjev: 2
 10. KOS, Leon, TSKHAKAYA, D. D., JELIĆ, Nikola. Unified Bohm criterion. Physics of plasmas, ISSN 1070-664X, 2015, vol. 22, str. 1-5, ilustr. http://scitation.aip.org/content/aip/journal/pop/22/9/10.1063/1.4930207, doi: 10.1063/1.4930207. [COBISS.SI-ID 14168603], [JCR, SNIP, WoS do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.67, Scopus do 28. 10. 2019: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.67], kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN, točke: 31.92, št. avtorjev: 3

Temeljni viri in literatura

 • Stjepandić, Josip (ur.), WOGNUM, Nel (ur.), VERHAGEN, Wim J. C. (ur.). Concurrent engineering in the 21st century : foundations, developments and challenges. Cham [etc.]: Springer. 2015.
 • Wimmer W., Lee K. M., Quella F., Polak J., Ecodesign, The competitive advantage, Springer, 2010.
 • Ulrich K. T., Eppinger S. D., Product design and development, McGreaw-Hill Education, New York, 2016.
 • Hubka, V., Eder, W.E., 1988. Theory of Technical Systems: A Total Concept Theory for Engineering Design, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
 • Otto, K. N., Wood, K. L. Product design : techniques in reverse engineering and new product development, Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001
 • Vezzoli, C., Manzini, E. Design for environmental sustainability, London : Springer, 2008
 • Srivastava, A. K. Engineering principles of agricultural
 • Machines, 2nd ed., St. Jospeh : American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2006
 • Hoffmann, K, Krenn, E., Stanker,G. Fördertechnik. #Band #1, Bauelemente, ihre Konstruktion und Berechnung, 7. Aufl., Wien, München : R. Oldenbourg, 2005
 • Hoffmann, K, Krenn, E., Stanker,G. Fördertechnik. #Band #2, Maschinensätze, Fördermittel, Tragkonstruktionen, Logistik, 5. Aufl., Wien, München: Oldenbourg, 2004

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411