Projektno vodenje

Opis predmeta

Osnove projektnega vodenja: cilji in obseg projekta, delovne faze projekta, analiza in načrtovanje sistemov ter storitev, življenjski cikel projekta. Planiranje projektov: cilji projekta, obseg projekta, konceptualizacija in začetno načrtovanje, pregled metod in tehnik planiranja, viri.  Vodenje projekta: analiza časovnega diagrama, optimizacija, zaključitev in evalvacija projekta. Proces načrtovanja multimedijskih in ICT sistemov in storitev: življenjski cikel produkta, analiza zahtev, proces načrtovanja, vrednotenje in estimacija rešitev. Predstavitev projekta: skupinsko delo, javno nastopanje, programska orodja za projektno vodenje. Analiza izbranih projektov s področja multimedije ter informacijskih tehnologij.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Namen predmeta je študenta seznaniti z osnovami projektnega vodenja s poudarkom na multimedijskih in informacijskih tehnologijah. Študent se seznani s pripravo predstavitev, dokumentiranja, postavljanja zahtev in učinkovite komunikacije med sodelavci na projektu. Pri delu se študent seznani s programskimi orodji za projektno vodenje.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, avditorne in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje projektnega dela različnih področij multimedije in informacijskih tehnologij. Razumevanje življenjskega cikla projekta. Študent zna načrtovati in voditi multimedijski projekt s pomočjo programskega orodja. Seznanitev z načini javnega nastopanja ter priprave predstavitev.

Temeljni viri in literatura

  1.  T. Frick, Managing interactive media projects, Thomson, 2008.
  2. J.T. Marchewka, Information Technology Project Management, John Wiley, 2003.
  3. K. Goodwin, Designing for the Digital Age, Wiley, 2009.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411