Računalniška podpora statistike

Opis predmeta

Uvod v R

  • podatkovne strukture in objekti
  • uporaba R paketov
  • uporaba in priprava funkcij, kontrolne strukture
  • priprava statističnih grafičnih prikazov
  • funkcije za statistične teste in modele
  • sestavljanje R paketov

Vizualizacija podatkov in pregledovanje podatkov (EDA)

Osnove stohastičnih simulacij, randomizacija in permutacisjski testi

Ponovljivo raziskovanje

  • osnove in uporaba sistema za pisanje poročil (markdown in LaTeX)
  • knitr – povezava R in markdown/LaTeX za pripravo ponovljivih računalniško podprtih statističnih poročil in prezentacij

Cilji in kompetence

Za učinkovito statistično analizo je potrebno poznavanje sodobnih računalniških orodij, ki omogočajo učinkovito organizacijo, vizualizacijo, analizo podatkov in modelov terponovljive statistične raziskave. Študent se seznani z osnovami uporabe statističnega razvojnega okolja R in njegove povezave z LaTeX in Sweave. To znanje je uporabno pri vseh predmetih in praktičnem delu, ki zahteva pripravo tehnično zahtevnih statističnih poročil.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, domače naloge, seminar

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Razumevanje in praktična uporaba statističnega razvojnega okolja R in LaTeX

Reference nosilca

• KEJŽAR, Nataša, MAUCORT-BOULCH, Delphine, STARE, Janez. A note on bias of measures of explained variation for survival data. Statistics in medicine, ISSN 0277-6715, 15 March 2016, vol. 35, iss. 6, str. 877-882. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.6749/abstract, doi: 10.1002/sim.6749. [COBISS.SI-ID 32214489]
• STARE, Janez, KEJŽAR, Nataša. On standardization of the activity index. Journal of informetrics : an international journal, ISSN 1751-1577, Jul. 2014, vol. 8, iss. 3, str. 503-507, doi: 10.1016/j.joi.2014.04.004. [COBISS.SI-ID 31282137]
• KEJŽAR, Nataša, KORENJAK-ČERNE, Simona, BATAGELJ, Vladimir. Clustering of distributions : a case of patent citations. Journal of classification, ISSN 0176-4268, 2011, vol. 28, no. 2, str. 156-183, graf. prikazi, doi: 10.1007/s00357-011-9084-x. [COBISS.SI-ID 28528345]BLEJEC, Andrej. Statistical method for detection of firing rate changes in spontaneously active neurons. Neurocomputing (Amst.). [Print ed.], 2005, vol. 65/66, str. 557-563.JCR IF: 0.79, SE (42/79), computer science, artificial intelligence, x: 1.268 [COBISS.SI-ID 1557839]
 

Temeljni viri in literatura

Crawley M (2009). The R Book. Wiley,ISBN 0470510242.

Venables W.N. in B. D. Ripley (2002). Modern Applied Statistics with S. Fourth Edition, Springer. ISBN 0-387-95457-0.

Teetor P (2011). R Cookbook. O'Reilly ISBN 0596809158.

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.

Razpoložljiva literatura se letno spreminja in posodablja. Primerni viri so zbrani na spletni strani www.r-project.org, zato se bodo aktualni viri letno spreminjali.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411