Rastlinska biotehnologija

Opis predmeta

  1. Biotehnološki pristopi k premoščanju ovir pri manipulacijah genov in genomov pri rastlinah.
  2. Strategije genskega spreminjanja rastlin
  3. Presoja tveganja uporabe gensko spremenjenih rastlin
  4. Žlahtnjenje rastlin s pomočjo markerjev
  5. Diagnostika rastlinskih patogenov 
  6. Primerjalna genomika pri rastlinah

8.  Rastlinska translacijska genomika

Pri premoščanju ovir pri manipulacijah genov in genomov pri rastlinah se bodo študentje seznanili z inovativnimi biotehnološkimi metodami žlahtnjenja rastlin predvsem z  genskim inženiringom in s  tehnologijami mestno specifičnih nukleaz, žlahtnjenje s pomočjo markerjev in podobno. Predstavljene bodo  strategije genskega spreminjanja rastlin za izboljšanje agronomskih lastnosti, odpornosti na biotske in abiotske strese, ustreznejšo kakovost, produkcijo zdravil ali drugih komponent. Obravnavana bodo področja biološke varnosti gensko spremenjenih rastlin ter biotehnološki pristopi pri diagnostiki rastlinskih patogenov. Slušatelji se bodo nadalje seznanili z usmeritvami primerjalne genomike pri rastlinah ter  z uporabo genomskih podatkov modelnih organizmov pridobljenih z visoko zmogljivimi tehnologijami in funkcijskimi analizami v žlahtnjenju rastlin.

Cilji in kompetence

Cilj je osvojitev konceptov rastlinske biotehnologije pri razvoju biotehnoloških orodij, žlahtnjenju novih kultivarjev in diganostiki rastlinskih patogenov.  Poleg trdnih osnov iz rastlinkse biotehnologije je cilj predmeta  predstaviti najsodobnejša znanj iz področij ekspertiz predavateljev, ki se z raziskovalnim delom uveljavljajo na mednarodni ravni.

 

Kompetence, ki jih bo študent pridobil, so zlasti sposobnost celovitega razumevanja biotehnoloških konceptov in razvijanje “biotehnološkega” načina razmišljanja pri obravnavanju problemov s področja rastlinske pridelave,  uporabo biotehnologije za analizo in razumevanje delovanja večplastnih bioloških sistemov, sposobnost načrtovanja poskusov ter usposobljenost za vrhunsko in odgovorno delovanje na raziskovalnem področju ter v relevantnih strokovnih in svetovalnih državnih telesih (npr. etične komisije, odbori za gensko spremenjene organizme ipd.)

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: predstavitev glavnih konceptov ter uvajanja v problematiko

Seminarska naloga: obravnava specifičnega problema

Induvidualne konzultacije

Predvideni študijski rezultati

Pridobljeno znanje bo zadoščalo za  učinkovito raziskovalno delo na področju rastlinske biotehnologije.  Študent bo pridobil tudi osnovna znanja strokovnih in pravnih vidikov uporave proizvodov rastlinske biotehnologije.  

Reference nosilca

Štajner Nataša

1. PROGAR, Vasja, JAKŠE, Jernej, ŠTAJNER, Nataša, RADIŠEK, Sebastjan, JAVORNIK, Branka, BERNE, Sabina. Comparative transcriptional analysis of hop responses to infection with Verticillium nonalfalfae. Plant cell reports, ISSN 0721-7714. [Print ed.], 2017, vol. 36, iss 10, str. 1599-1613

 

2. POKORN, Tine, RADIŠEK, Sebastjan, JAVORNIK, Branka, ŠTAJNER, Nataša, JAKŠE, Jernej. Development of hop transcriptome to support research into host-viroid interactions. PloS one, ISSN 1932-6203, Sep. 2017, vol. 12, iss. 9, 0184528.]

 

3. FLAJŠMAN, Marko, MANDELC, Stanislav, RADIŠEK, Sebastjan, ŠTAJNER, Nataša, JAKŠE, Jernej, KOŠMELJ, Katarina, JAVORNIK, Branka. Identification of novel virulence – associated proteins secreted to xylem by Verticillium nonalfalfae during colonization of hop plants. Molecular plant-microbe interactions, ISSN 0894-0282, 2016, vol. 29, no. 5, str. 362-373

4. CREGEEN, Sara, RADIŠEK, Sebastjan, MANDELC, Stanislav, TURK, Boris, ŠTAJNER, Nataša, JAKŠE, Jernej, JAVORNIK, Branka. Different gene expressions of resistant and susceptible hop cultivars in response to Infection with a highly aggressive strain of Verticillium albo-atrum. Plant molecular biology reporter, ISSN 0735-9640, 2015, vol. 33, iss. 3, str. 689-704

5. ŠTAJNER, Nataša, TOMIĆ, Lidija, PROGAR, Vasja, POKORN, Tine, LACOMBE, Thierry, LAUCOU, Valérie, BOURSIQUOT, Jean-Michel, JAVORNIK, Branka, BACILIERI, Roberto. Genetic clustering and parentage analysis of Western Balkan grapevines (Vitis vinifera L.). Vitis, ISSN 0042-7500, 2015, vol. 54, spec. iss., str. 67-72.

6. REŠETIČ, Tjaša, ŠTAJNER, Nataša, BANDELJ, Dunja, JAVORNIK, Branka, JAKŠE, Jernej. Validation of candidate reference genes in RT-qPCR studies of developing olive fruit and expression analysis of four genes involved in fatty acids metabolism. Molecular breeding, ISSN 1380-3743. [Tiskana izd.], 2013, vol. 32, issue 1, str. 211-222.

7. ŠTAJNER, Nataša, CREGEEN, Sara, JAVORNIK, Branka. Evaluation of reference genes for RT-qPCR expression studies in hop (Humulus lupulus L.) during infection with vascular pathogen Verticillium albo-atrum. PloS one, ISSN 1932-6203, 2013, vol. 8, issue 7, str. 1-13 (

8. ŠTAJNER, Nataša, TOMIĆ, Lidija, IVANIŠEVIĆ, Dragoslav, KORAĆ, Nada, JOVANOVIĆ CVETKOVIĆ, Tatjana, BELESKI, Klime, ANGELOVA, Elizabeta, MARAŠ, Vesna, JAVORNIK, Branka. Microsatellite inferred genetic diversity and structure of Western Balkan grapevines (Vitis vinifera L.). Tree genetics & genomes, ISSN 1614-2942, 2013, vol. 10, iss. 1, str. 127-140.

 9. ŠTAJNER, Nataša, RUSJAN, Denis, KOROŠEC-KORUZA, Zora, JAVORNIK, Branka. Genetic characterization of old Slovenian grapevine varieties of Vitis vinifera L. by microsatellite genotyping. American journal of enology and viticulture, ISSN 0002-9254. [Print ed.], 2011, vol. 62, issue 2, str. 250-255

10. JAKŠE, Jernej, ŠTAJNER, Nataša, LUTHAR, Zlata, JELTSCH, Jean-Marc, JAVORNIK, Branka. Development of transcript-associated microsatellite markers for diversity and linkage mapping studies in hop (Humulus lupulus L.). Molecular breeding, ISSN 1380-3743. [Tiskana izd.], 2011, vol. 28, no. 2, str. 227-239.

Borut Bohanec

DUANGJIT, Janejira, WELSH, Kent, WISE, Mitchel L., BOHANEC, Borut, HAVEY, Michael J. Genetic analyses of anthocyanin concentrations and intensity of red bulb color among segregating haploid progenies of onion. Molecular breeding, ISSN 1380-3743. [Tiskana izd.], 2014, v tisku.

SUSIČ, Nik, BOHANEC, Borut, MUROVEC, Jana. Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of bush monkey-flower (Mimulus aurantiacus Curtis) with a new reporter gene ZsGreen. Plant cell, tissue and organ culture, ISSN 0167-6857. [Print ed.], 2014, vol. 116, iss. 2, str. 243-251.

KOŠMRLJ, Kristina, MUROVEC, Jana, BOHANEC, Borut. Haploid induction in hull-less seed pumpkin through parthenogenesis induced by X-ray-irradiated pollen. Journal of the American Society for Horticultural Science, ISSN 0003-1062. [Print ed.], 2013, vol. 138, no. 4, str. 310-316.  

MUROVEC, Jana, BOHANEC, Borut. Haploid induction in Mimulus aurantiacus Curtis obtained by pollination with gamma irradiated pollen. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2013, vol. 162, str. 218-225.

ORAŽEM, Petra, ŠTAJNER, Nataša, BOHANEC, Borut. Effect of X-ray irradiation on olive shoot culture evaluated by morphological measurements, nuclear DNA content and SSR and AFLP markers. Trees, ISSN 0931-1890, 2013, vol. 27, issue 6, str. 1587-1595.

MUROVEC, Jana, DRAŠLAR, Kazimir, BOHANEC, Borut. Detailed analysis of Cucurbita pepo seed coat types and structures with scanning electron microscopy. Botany, ISSN 1916-2790. [Tiskana izd.], 2012, vol. 90, no. 12, str. 1161-1169.

 

Špela Baebler

LUKAN, Tjaša, POMPE NOVAK, Maruša, BAEBLER, Špela, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, KLADNIK, Aleš, KRIŽNIK, Maja, BLEJEC, Andrej, ZAGORŠČAK, Maja, STARE, Katja, DUŠAK, Barbara, COLL RIUS, Anna, POLLMANN, Stephan, MORGIEWICZ, Karolina, HENNIG, Jacek, GRUDEN, Kristina. Precision transcriptomics of viral foci reveals the spatial regulation of immune-signaling genes and identifies RBOHD as an important player in the incompatible interaction between potato virus Y and potato. The Plant journal, ISSN 0960-7412, 2020, vol. , iss. , str. 1-17, ilustr., doi: 10.1111/tpj.14953. [COBISS.SI-ID 27546883]

KRIŽNIK, Maja, BAEBLER, Špela, GRUDEN, Kristina. Roles of small RNAs in the establishment of tolerant interaction between plants and viruses. Current opinion in virology. Jun. 2020, vol. 42, str. 25-31, ilustr. ISSN 1879-6257. DOI: 10.1016/j.coviro.2020.04.006. [COBISS.SI-ID 17660163], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

BAEBLER, Špela, COLL RIUS, Anna, GRUDEN, Kristina. Plant molecular responses to potato virus Y : a continuum of outcomes from sensitivity and tolerance to resistance. Viruses, ISSN 1999-4915, 2020, vol. 12, iss. 2, str. 1-17, ilustr. https://www.mdpi.com/1999-4915/12/2/217, doi: 10.3390/v12020217. [COBISS.SI-ID 40664837]

LUKAN, Tjaša, BAEBLER, Špela, POMPE NOVAK, Maruša, GUČEK, Katja, ZAGORŠČAK, Maja, COLL RIUS, Anna, GRUDEN, Kristina. Cell death is not sufficient for the restriction of potato virus Y spread in hypersensitive response-conferred resistance in potato. Frontiers in plant science. 2018, str. 1-12, vol. 9. ISSN 1664-462X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00168/abstract, DOI: 10.3389/fpls.2018.00168. [COBISS.SI-ID 4609615]

SEDLAR, Aleš, GERIČ STARE, Barbara, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, DOLNIČAR, Peter, MARAS, Marko, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, BAEBLER, Špela, GRUDEN, Kristina, MEGLIČ, Vladimir. Expression and regulation of programmed cell death associated genes in systemic necrosis of PVYNTN susceptible potato tubers. Plant Pathology. June 2018, vol.67, iss. 5, str. 1238-1252. ISSN 0032-0862. DOI: 10.1111/ppa.12818. [COBISS.SI-ID 5408872]

RAMŠAK, Živa, COLL RIUS, Anna, STARE, Tjaša, TZFADIA, Oren, BAEBLER, Špela, VAN DE PEER, Yves, GRUDEN, Kristina. Network modelling unravels mechanisms of crosstalk between ethylene and salicylate signalling in potato. Plant physiology, ISSN 0032-0889, 2018, vol. 178, str. 488-499. http://dx.doi.org/10.1104/pp.18.00450, doi: 10.1104/pp.18.00450. [COBISS.SI-ID 4778575]

LUKAN, Tjaša, MACHENS, Fabian, COLL RIUS, Anna, BAEBLER, Špela, MESSERSCHMIDT, Katrin, GRUDEN, Kristina. Plant X-tender : an extension of the AssemblX system for the assembly and expression of multigene constructs in plants. PloS one. 2018, vol. 13, iss. 1, str. 1-19, ilustr. ISSN 1932-6203. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0190526, DOI: 10.1371/journal.pone.0190526. [COBISS.SI-ID 4609359]

KRIŽNIK, Maja, PETEK, Marko, DOBNIK, David, RAMŠAK, Živa, BAEBLER, Špela, POLLMANN, Stephan, KREUZE, Jan F., ŽEL, Jana, GRUDEN, Kristina. Salicylic acid perturbs sRNA-gibberellin regulatory network in immune response of potato to Potato virus Y infection. Frontiers in plant science, ISSN 1664-462X, 2017, vol. 8, str. 1-14. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2017.02192/full, doi: 10.3389/fpls.2017.02192. [COBISS.SI-ID 4545103]

 

 

David Dobnik

MEHLE, Nataša, GREGUR, Larisa, BOGOŽALEC KOŠIR, Alexandra, DOBNIK, David. One-step reverse-transcription digital PCR for reliable quantification of different pepino mosaic virus genotypes. Plants. 2020, vol. 9, no. 3, str. 1-13. ISSN 2223-7747. DOI: 10.3390/plants9030326. [COBISS.SI-ID 5319247],

MEHLE, Nataša, DOBNIK, David, RAVNIKAR, Maja, POMPE NOVAK, Maruša. Validated reverse transcription droplet digital PCR serves as a higher order method for absolute quantification of Potato virus Y strains. Analytical and bioanalytical chemistry. 2018, vol. 410, iss. 16, str. 3815-3825. ISSN 1618-2642. DOI: 10.1007/s00216-018-1053-3. [COBISS.SI-ID 4684879],

RUPAR, Matevž, FAUREZ, Florence, TRIBODET, Michel, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, DELAUNAY, Agnes, GLAIS, Laurent, KRIŽNIK, Maja, DOBNIK, David, GRUDEN, Kristina, JACQUOT, Emmanuel, RAVNIKAR, Maja. Fluorescently tagged Potato virus Y : a versatile tool for functional analysis of plant-virus interactions. Molecular plant-microbe interactions. 2015, vol. 28, no. 7, str. 739-750. ISSN 0894-0282. DOI: 10.1094/MPMI-07-14-0218-TA. [COBISS.SI-ID 3518031]

DOBNIK, David, SPILSBERG, Bjørn, BOGOŽALEC KOŠIR, Alexandra, HOLST-JENSEN, Arne, ŽEL, Jana. Multiplex quantification of 12 European Union authorized genetically modified maize lines with droplet digital polymerase chain reaction. Analytical chemistry. [Print ed.]. 2015, vol. 87, iss. 16, str. 8218-8226. ISSN 0003-2700. DOI: 10.1021/acs.analchem.5b01208. [COBISS.SI-ID 3540559]

DOBNIK, David, LAZAR, Ana, STARE, Tjaša, GRUDEN, Kristina, VLEESHOUWERS, Vivianne G. A. A., ŽEL, Jana. Solanum venturii, a suitable model system for virus-induced gene silencing studies in potato reveals StMKK6 as an important player in plant immunity. Plant methods. 2016, vol. 12, no. 29, str. 1-12. ISSN 1746-4811. DOI: 10.1186/s13007-016-0129-3. [COBISS.SI-ID 3877967]

KRIŽNIK, Maja, PETEK, Marko, DOBNIK, David, RAMŠAK, Živa, BAEBLER, Špela, POLLMANN, Stephan, KREUZE, Jan F., ŽEL, Jana, GRUDEN, Kristina. Salicylic acid perturbs sRNA-gibberellin regulatory network in immune response of potato to Potato virus Y infection. Frontiers in plant science. 2017, vol. 8, str. 1-14. ISSN 1664-462X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2017.02192/full, DOI: 10.3389/fpls.2017.02192. [COBISS.SI-ID 4545103]

DOBNIK, David, DEMŠAR, Tina, HUBER, Ingrid, GERDES, Lars, BROEDERS, Sylvia, ROOSENS, Nancy, DEBODE, Frédéric, BERBEN, Gilbert, ŽEL, Jana. Inter-laboratory analysis of selected genetically modified plant reference materials with digital PCR. Analytical and bioanalytical chemistry. 2018, vol. 410, iss. 1, str. 211-221. ISSN 1618-2642. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-017-0711-1, DOI: 10.1007/s00216-017-0711-1. [COBISS.SI-ID 4500303]

 

Temeljni viri in literatura

Pregledni znanstveni članki področja / Review articles from specific fields

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411