Razvoj in LCA analiza novega izdelka v lesni industriji

Opis predmeta

 • Pojem in pomen novih izdelkov
 • Proces razvoja novih izdelkov (iskanje, zbiranje in ocenjevanje idej, poslovno-tržna analiza, tehnološko-proizvodno, oblikovno in tržno razvijanje novega izdelka, tržno testiranje novega izdelka)
 • Življenjski cikli izdelkov in strategije
 • LCA analiza novega izdelka
 • Standardi, metodologija, certificiranje na področju okoljskih vplivov za etično in socialno odgovorno snovanje in načrtovanje strateških možnosti
 • Shema za okoljsko označevanje ogljičnega odtisa izdelkov (koncept od zibelke do zibelke)
 • Določanje scenarijev ob končni življenjski dobi izdelkov
 • 3R trajnostno načrtovanje: Reduce, Reuse, Recycle.
 • Primeri dobrih praks za ogljično učinkovito leseno gradnjo

Cilji in kompetence

Cilji:

Cilj predmeta je, da študent osvoji temeljna praktična znanja o razvoju in LCA analizi novega izdelka ter da spozna načine, metode in modele, ki lahko tržno naravnanemu podjetju omogočijo, da izpolni pričakovanja porabnikov bolje od konkurentov.

Kompetence:

Študent je usposobljen za spremljanje dogajanj v konkurenčnem okolju podjetja, povezanih z razvojem novega izdelka in za hitro reagiranje ob spremembah. Obvlada razvoj in LCA analizo novega izdelka.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminar

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent razvije sposobnosti in veščine za  sprejemanje samostojnih strokovnih odločitev, povezanih z razvojem in LCA analizo novega izdelka. Pozna načine in pristope k pridobivanju podatkov in informacij, ki so za to potrebne.

Reference nosilca

Prof. dr. Leon Oblak

 1. LIPUŠČEK, Igor, BOHANEC, Marko, OBLAK, Leon, ZADNIK STIRN, Lidija. A multi-criteria decision-making model for classifying wood products with respect to their impact on environment. Int. j. life cycle assess., 2010, vol. 15, no. 4, str. 359-367.
 2. OBLAK, Leon, JOŠT, Matej. Methodology for studying the ecological quality of furniture. Drv. ind., 2011, vol. 62, no. 3, str. 171-176.
 3. BERGINC, Jordan, HROVATIN, Jasna, FELTRIN, Matjaž, MAECHTIG, Saša J., ZUPANČIČ, Anton, OBLAK, Leon. Analysis of cooperation between furniture industry and designers in product development process = Analiza suradnje proizvodaèa namjestaja i dizajnera u procesu razvoja proizvoda. Drv. ind., 2011, vol. 62, no. 2, str. 129-136.
 4. HROVATIN, Jasna, PREKRAT, Silvana, BERGINC, Jordan, ŠERNEK, Milan, ZUPANČIČ, Anton, OBLAK, Leon, MEDVED, Sergej. Strength comparison of joints at window frames. Drewno – Wood, vol. 56, no. 189, str. 128-135.
 5. OBLAK, Leon, ZADNIK STIRN, Lidija, MORO, Maja, HROVATIN, Jasna, MOLE, Samo, KITEK KUZMAN, Manja. Choice of quantitative method for forecasting of parquet sales = Izbor kvantitativne metode za predviđanje prodaje parketa. Drv. ind., 2012, vol. 63, no. 4, str. 249-254.
 6. GLAVONJIĆ, Branko, OBLAK, Leon. Consumption of woody biomass in industry, commercial and public facilities in Serbia : present state and possible contribution to the share of renewable sources in final energy consumption. Therm. sci., 2012, vol. 16, no. 1, str. 7-19.

 

Doc. dr. Manja Kitek Kuzman

 1. KITEK KUZMAN, Manja, MOTIK, Darko, BIČANIĆ, Kristina, VLOSKY, Richard P., OBLAK, Leon. A comparative analysis of consumer attitudes on the use of wood products in Slovenia and Croatia. Drvna industrija, ISSN 0012-6772, 2012, vol. 63, no. 2, str. 71-79.
 2. KITEK KUZMAN, Manja, GROŠELJ, Petra, AYRILMIS, Nadir, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Comparison of passive house construction types using analytic hierarchy process. Energy and buildings, ISSN 0378-7788. [Print ed.], 2013, vol. 64, sept., str. 258-263.
 3. ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna, PREMROV, Miroslav, KITEK KUZMAN, Manja. Energy-efficient renovation principles for prefabricated timber-frame residential buildings = Energetski učinkovita načela obnove montažnih stambenih zgrada s drvenim okvirom. Drvna industrija, ISSN 0012-6772, 2012, vol. 63, no. 3, str. 159-168.
 4. KITEK KUZMAN, Manja, GROŠELJ, Petra. Wood as a construction material: comparison of different construction types for residential building using the analytic hierarchy process. Wood research, ISSN 1336-4561, 2012, vol. 57, no. 4, str. 591-600.
 5. KITEK KUZMAN, Manja, MEDVED, Sergej, VRATUŠA, Srečko. Evaluation of Slovenian contemporary timber construction. Drewno, ISSN 1644-3985, 2010, vol. 53, nr. 183, str. 85-100. 
 6. ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina, KITEK KUZMAN, Manja. Measuresto [!] improve the energy performance of buildings in Slovenia. Tehnics tehnologies education management, ISSN 1840-1503, 2013, vol. 8, no. 1, str. 430-440.

Temeljni viri in literatura

Oblak, L. 2013. Trženje lesnih izdelkov in storitev. Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Ljubljana, 175 str.

Kotler, P. 1996. Marketing management. Slovenska knjiga, Ljubljana, 832 str.

Muthu, S. S. 2014. Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Volume 1; Springer, 292 str.

Kitek Kuzman, M.,  Kutnar, A. 2014. Contemporary Slovenian Timber Architecture for Sustainability, Springer, Zurich, 170 str. ISBN 978-3-319-03634-2 (http://www.springer.com/energy/energy+efficiency/book/978-3-319-03634-2?fb_action_ids=10151782916531909&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582)

PAS 2050. 2011. Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services. BSI, UK.

Ecimovic, T. et al. 2007. The sustainable (development) future of mankind. Korte: Medosi, Slovenia. ISBN 978-961-91826-2-8.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411