RTV sistemi

Opis predmeta

 • Uvod in pregled vsebine predmeta
 • Radio in Televizija
 • Digitalni prenos signala
 • Multipleksiranje
 • IPTV, Interaktivna TV, alternativna TV in novosti (cutting edge)
 • Upravljanje RF spektra
 • Oddajniški sistemi
 • Satelitska televizija
 • Kabelska televizija
 • Konvergenca v medijih
 • Prihodnost radiodifuzije v konvergenčnih omrežij

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen spoznavanju sistemov za distribucijo radijskih in televizijskih signalov. Študentje bodo najprej na kratko spoznali osnovne principe analognih radijskih in televizijskih sistemov, večja pozornost pa bo namenjena kompleksnejši digitalni radiodifuzni prenosni tehnologiji in problemom, ki jih je bilo treba rešiti za zanesljiv prenos digitalne slike in zvoka. Predmet obravnava vse tri radiodifuzne platforme; kabelsko, satelitsko in prizemeljsko. Za boljše razumevanje bo splošni predstavitvi problema sledila sistematična obravnava poti signala; od kodiranja v produkcijskih hišah preko izvornega kodiranja do kanalskega kodiranja in funkcionalne razlage sprejema na integriranih sprejemnikih ali set top boxih. Razlagi radiodifuznih sistemov bo sledil pregled načinov dodeljevanja in planiranja radijskega spektra ter standardizacije na tem področju.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje delovanja sistemov radiodifuzije, razlike in prednosti digitalnih sistemov pred analognimi, poznavanje problematike sprejema radiodifuznih signalov po različnih poteh in napravah ter pomembnih aspektov načrtovanja radiodifuznega spektra.

Temeljni viri in literatura

1. Benoit Herve, Digital Television: Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mobile TV in the DVB Framework, Focal Press, Third Edition, 2008, 978-0-240-52081-0

2. E.P.J. Tozer, Broadcast Engineers's Refernece Book, 2004, 0-2405-1908-6

3. Robin Blair, Digital Techniques in Broadcasting Transmission, Focal Press (April 1999), ASIN 0240803663

4. Amitabh Kumar, DVB-H, DMB, 3G Systems and rich media aplications, Focal Press, 2007, ISBN 13: 978-0-24080946-5, ISBN 10: 0-240-80946-7

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411