RTV sistemi

Opis predmeta

 • Uvod in pregled vsebine predmeta
 • Radio in Televizija
 • Digitalni prenos signala
 • Multipleksiranje
 • IPTV, Interaktivna TV, alternativna TV in novosti (cutting edge)
 • Upravljanje RF spektra
 • Oddajniški sistemi
 • Satelitska televizija
 • Kabelska televizija
 • Konvergenca v medijih
 • Prihodnost radiodifuzije v konvergenčnih omrežij

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen spoznavanju sistemov za distribucijo radijskih in televizijskih signalov. Študentje bodo najprej na kratko spoznali osnovne principe analognih radijskih in televizijskih sistemov, večja pozornost pa bo namenjena kompleksnejši digitalni radiodifuzni prenosni tehnologiji in problemom, ki jih je bilo treba rešiti za zanesljiv prenos digitalne slike in zvoka. Predmet obravnava vse tri radiodifuzne platforme; kabelsko, satelitsko in prizemeljsko. Za boljše razumevanje bo splošni predstavitvi problema sledila sistematična obravnava poti signala; od kodiranja v produkcijskih hišah preko izvornega kodiranja do kanalskega kodiranja in funkcionalne razlage sprejema na integriranih sprejemnikih ali set top boxih. Razlagi radiodifuznih sistemov bo sledil pregled načinov dodeljevanja in planiranja radijskega spektra ter standardizacije na tem področju.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje delovanja sistemov radiodifuzije, razlike in prednosti digitalnih sistemov pred analognimi, poznavanje problematike sprejema radiodifuznih signalov po različnih poteh in napravah ter pomembnih aspektov načrtovanja radiodifuznega spektra.

Reference nosilca

 1. Pogačnik Matevž, Tasič Jurij F., Meža Marko, Košir Andrej. Personal content recommender based on a hierarchical user model for the selection of TV programmes. User model. user-adapt. interact., 2005, vol. 15, no. 5, str. 425-457
 2. Pogačnik Matevž, Tasič Jurij F., Košir  Andrej. Optimization of multi-attribute user modeling approach. AEÜ, Int. j. electron. commun., 2004, vol. 58, no. 6, str. 402-412
 3. Kunaver Matevž, Požrl  Tomaž, Pogačnik Matevž, Tasič Jurij F. Optimisation of combined collaborative recommender systems. AEÜ, Int. j. electron. commun., Jul. 2007, vol. 61, no. 7, str. 433-443
 4. Burnik Urban, Pogačnik Matevž. Content and presentation adaptation in hypermedia systems. V: Tasič Jurij F. (ur.), Najim Mohamed (ur.), Ansorge  Michael (ur.). Intelligent integrated media communication techniques : cost 254 & cost 276. New York: Kluwer Academic Publishers, cop. 2003, str. 3-42
 5. Jenko Mojca, Matjačič Zlatko, Vidmar Gaj, Bešter Janez, Pogačnik Matevž, Zupan Anton. A method for selection of appropriate assistive technology for computer access. International Journal of Rehabilitation Research.  (sprejeto v objavo februarja 2010 – http://journals.lww.com/intjrehabilres/Abstract/publishahead/A_method_for_selection_of_appropriate_assistive.99918.aspx) 

Temeljni viri in literatura

1. Benoit Herve, Digital Television: Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mobile TV in the DVB Framework, Focal Press, Third Edition, 2008, 978-0-240-52081-0

2. E.P.J. Tozer, Broadcast Engineers's Refernece Book, 2004, 0-2405-1908-6

3. Robin Blair, Digital Techniques in Broadcasting Transmission, Focal Press (April 1999), ASIN 0240803663

4. Amitabh Kumar, DVB-H, DMB, 3G Systems and rich media aplications, Focal Press, 2007, ISBN 13: 978-0-24080946-5, ISBN 10: 0-240-80946-7

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411