Sistematska in evolucijska biologija

Opis predmeta

Izbrane vsebine iz sistematske biologije, filogenetike in filogenomike, evolucijske biologije, biogeografije, biodiverzitetne informatike ter sorodnih in povezovalnih disciplin.

 

Doktorand skupaj z mentorjem pripravi osebni načrt študija predmeta v okviru predpisanih kreditnih točk, ki ga potrdi nosilec. Za posamezne točke iz načrta študija (npr. udeležba na delavnici, prisostvovanje predavanjem, aktivno sodelovanje na seminarjih, priprava znanstvenega članka, osvojitev laboratorijske veščine …) kandidat pridobi dokazilo. Naloga nosilca predmeta je, da spremlja doktorandovo izpolnjevanje načrta študija.

Cilji in kompetence

  • Spodbuditi razvoj samostojnega znanstvenega mišljenja na področju sistematske in evolucijske biologije.
  • Razumevanje in kritično sprejemanje novih znanstvenih spoznanj in metod na področju doktorske disertacije.
  • Sposobnost jasnega izražanja znanstvenih problemov s področja predmeta.

Metode poučevanja in učenja

Individualen program, sestavljen v dogovoru z mentorjem. Potrdi ga nosilec. Sestavljen je lahko iz:

1. študija izbranih evolucijskih in sistematskih vsebin v povezavi z doktorsko disertacijo;

2. praktičnega usposabljanja v laboratorijskem in terenskem raziskovalnem delu;

3. predavanj izbranih tujih in domačih predavateljev;

4. strokovnih seminarjev (diskusije člankov) v okviru posameznih raziskovalnih skupin;

5. aktivne udeležbe na znanstvenih srečanjih;

6. udeležbe na delavnicah, poletnih šolah in drugih posebnih oblikah izobraževanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent osvoji strokovno znanje iz sistematike in evolucije do te mere, da lahko v praksi preizkusi vsaj eno izmed osnovnih oblik znanstvene komunikacije na mednarodni ravni: aktivna udeležba na mednarodnem znanstvenem srečanju, objava izvirnega znanstvenega članka.

Reference nosilca

Peter Trontelj

Fišer, C., Blejec, A., & Trontelj, P. (2012). Niche-based mechanisms operating within extreme habitats: a case study of subterranean amphipod communities. Biology Letters, 8, 578–581. doi:10.1098/rsbl.2012.0125

Kuntner, M., Arnedo, M. A., Trontelj, P., Lokovšek, T., & Agnarsson, I. (2013). A molecular phylogeny of nephilid spiders: Evolutionary history of a model lineage. Molecular phylogenetics …, 69(3), 961–979. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790313002480

Protas, M., Trontelj, P., & Patel, N. (2011). Genetic basis of eye and pigment loss in the cave crustacean, Asellus aquaticus. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 108(14), 5702–5707. doi:10.1073/pnas.1013850108/-/DCSupplemental.www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1013850108

Sindičić, M., Polanc, P., Gomerčić, T., Jelenčič, M., Huber, Đ., Trontelj, P., & Skrbinšek, T. (2013). Genetic data confirm critical status of the reintroduced Dinaric population of Eurasian lynx. Conservation Genetics, 14(5), 1009–1018. doi:10.1007/s10592-013-0491-x

Skrbinšek, T, Jelenčič, M., Waits, L. P., Potočnik, H., Kos, I., & Trontelj, P. (2012). Using a reference population yardstick to calibrate and compare genetic diversity reported in different studies: an example from the brown bear. Heredity, 109(5), 299–305. doi:10.1038/hdy.2012.42

Skrbinšek, Tomaž, Jelenčič, M., Waits, L., Kos, I., Jerina, K., & Trontelj, P. (2012). Monitoring the effective population size of a brown bear (Ursus arctos) population using new single-sample approaches. Molecular Ecology, 21(4), 862–75. doi:10.1111/j.1365-294X.2011.05423.x

Trontelj, P., Blejec, A., & Fišer, C. (2012). Ecomorphological Convergence of Cave Communities. Evolution, 66(12), 3852–3865. doi:10.1111/j.1558-5646.2012.01734.x

Trontelj, P., Douady, C. J., Fišer, C., Gibert, J., Gorički, Š., Lefébure, T., … Zakšek, V. (2009). A molecular test for cryptic diversity in ground water: how large are the ranges of macro-stygobionts? Freshwater Biology, 54(4), 727–744. doi:10.1111/j.1365-2427.2007.01877.x

Trontelj, P., & Fišer, C. (2009). Perspectives: Cryptic species diversity should not be trivialised. Systematics and Biodiversity, 7(1), 1–3. doi:10.1017/S1477200008002909

Trontelj, P., & Utevsky, S. Y. (2012). Phylogeny and phylogeography of medicinal leeches (genus Hirudo): fast dispersal and shallow genetic structure. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63(2), 475–85. doi:10.1016/j.ympev.2012.01.022

Turjak, M., & Trontelj, P. (2012). A method for measuring support for synapomorphy using character state distributions on phylogenetic trees. Cladistics, 28, 627–638. doi:10.1111/j.1096-0031.2012.00403.x

 

Cene Fišer

Fišer, C., Blejec, A., & Trontelj, P. (2012). Niche-based mechanisms operating within extreme habitats: a case study of subterranean amphipod communities. Biology Letters, 8, 578–581. doi:10.1098/rsbl.2012.0125

HEKMATARA, M., ZAKŠEK, Valerija, HEIDARI BALADEHI, M., FIŠER, Cene. Two new species of Niphargus (Crustacea: Amphipoda) from Iran. Journal of natural history, ISSN 0022-2933, 2013, vol. 47, iss. 21/22, str. 1421-1449.

FIŠER, Cene, ZAGMAJSTER, Maja, ZAKŠEK, Valerija. Coevolution of life history traits and morphology in female subterranean amphipods. Oikos, ISSN 0030-1299, 2013, vol. 122, issue 5, str. 770-778.

FIŠER, Cene, ZAGMAJSTER, Maja, FERREIRA, Rodrigo L. Two new amphipod families recorded in South America shed light on an old biogeographical enigma. Systematics and biodiversity, 2013, vol. 11, issue 2, str. 117-139,

LUŠTRIK, Roman, TURJAK, Martin, KRALJ-FIŠER, Simona, FIŠER, Cene. Coexistence of surface and cave amphipods in an ecotone environment. Contributions to zoology, ISSN 1383-4517, 2011, vol. 80, no. 2, str. 133-141.

HOU, Zhonge, SKET, Boris, FIŠER, Cene, LI, Shuqiang. Eocene habitat shift from saline to freshwater promoted Tethyan amphipod diversification. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, 2011, vol. 108, no. 35, str. 14533-14538.

 

Božo Frajman

FRAJMAN, Božo, EGGENS, Frida, OXELMAN, Bengt. Hybrid origins and homoploid reticulate evolution within Heliosperma (Sileneae, Caryophyllaceae)-a multigene phylogenetic approach with relative dating. Syst.Biol., 2009, vol. 58, no. 3, str. 328-345. http://dx.doi.org/10.1093/sysbio/syp030,

FRAJMAN, Božo, SCHNEEWEISS, Gerald M. A campanulaceous fate: the Albanian stenoendemic Asyneuma comosiforme in fact belongs to isophyllous Campanula. Syst. bot., 2009, vol. 34, no. 3, str. 595-601. ISSN: 0363-6445

FRAJMAN, Božo, HEIDARI, Nahid, OXELMAN, Bengt. Phylogenetic relationships of Atocion and Viscaria (Sileneae, Caryophyllaceae)inferred from chloroplast, nuclear ribosomal, and low-copy gene DNA sequences. Taxon, 2009, vol. 58, no. 3, str. 811-824. ISSN: 0040-0262.

FRAJMAN, Božo, SCHÖNSWETTER, Peter. Giants and dwarfs: molecular phylogenies reveal multiple origins of annual spurges within Euphorbia subg. Esula. Mol. phylogenet. evol. (Print), 2011, letn. 61, str. 413-424. ISSN: 1055-7903

Frajman, B., Thollesson, M., Oxelman, B., 2013: Taxonomic revision of Atocion and Viscaria (Sileneae, Caryophyllaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 173: 194-210..

Frajman, B., Carlón, L., Kosachev, P., Sánchez Pedraja, Ó., Schneeweiss, G. M., Schönswetter, P., 2013: Phylogenetic position and taxonomy of the enigmatic Orobanche krylowii (Orobanchaceae), a predominatly Asian species newly found in Albania (SE Europe). Phytotaxa 137: 1-14.

 

Nina Gunde Cimerman

GOSTINČAR, Cene, GRUBE, Martin, DE HOOG, Sybren, ZALAR, Polona, GUNDE-CIMERMAN, Nina. Extremotolerance in fungi : evolution on the edge. FEMS microbiology, ecology, ISSN 0168-6496, 2010, vol. 71, str. 2-11. [COBISS.SI-ID 2166607]

GOSTINČAR, Cene, TURK, Martina, GUNDE-CIMERMAN, Nina. The evolution of fatty acid desaturases and cytochrome b5 in eukaryotes. The journal of membrane biology, ISSN 0022-2631, 2010, iss. 1-3, vol. 233, str. 63-72. http://dx.doi.org/10.1007/s00232-010-9225-x, doi: 10.1007/s00232-010-9225-x. [COBISS.SI-ID 2180431]

ZALAR, Polona, NOVAK, Monika, DE HOOG, Sybren, GUNDE-CIMERMAN, Nina. Dishwashers – a man-made ecological niche accommodating human opportunistic fungal pathogens. Fungal biology, ISSN 1878-6146, 2011, vol. 115, no. 10, str. 997-1007. http://dx.doi.org/10.1016/j.funbio.2011.04.007, doi: 10.1016/j.funbio.2011.04.007. [COBISS.SI-ID 2442063]

GOSTINČAR, Cene, GRUBE, Martin, GUNDE-CIMERMAN, Nina. Evolution of fungal pathogens in domestic environments?. Fungal biology, ISSN 1878-6146, 2011, vol. 115, no. 10, str. 1008-1018. http://dx.doi.org/10.1016/j.funbio.2011.03.004, doi: 10.1016/j.funbio.2011.03.004. [COBISS.SI-ID 2441295]

DE GARCIA, Virginia, ZALAR, Polona, BRIZZIO, Silvia, GUNDE-CIMERMAN, Nina, VAN BROOCK, Maria. Cryptococcus species (Tremellales) from glacial biomes in the southern (Patagonia) and northern (Svalbard) hemispheres. FEMS microbiology, ecology, ISSN 0168-6496, 2012, vol. 82, iss. 2, str. 523-539. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1574-6941.2012.01465.x/pdf, doi: 10.1111/j.1574-6941.2012.01465.x. [COBISS.SI-ID 2725199]

LENASSI, Metka, GOSTINČAR, Cene, JACKMAN, Shaun, TURK, Martina, SADOWSKI, Ivan, NISLOW, Corey, GUNDE-CIMERMAN, Nina, PLEMENITAŠ, Ana, et al. Whole genome duplication and enrichment of metal cation transporters revealed by De Novo genome sequencing of extremely halotolerant black yeast Hortaea werneckii. PloS one, ISSN 1932-6203, Aug. 2013, vol. 8, iss. 8. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0071328, doi: 10.1371/journal.pone.0071328. [COBISS.SI-ID 30761177]

 

Matjaž Kuntner

KUNTNER, Matjaž, CODDINGTON, Jonathan A., SCHNEIDER, Jutta M. Intersexual arms race? : genital coevolution in nephilid spiders (Araneae, Nephilidae). Evolution, ISSN 0014-3820, 2009, letn. 36, št. 6, str. 1451-1463.

AGNARSSON, Ingi, KUNTNER, Matjaž, MAY-COLLADO, Laura. Dogs, cats, and kin: a molecular species-level phylogeny of Carnivora. Molecular phylogenetics and evolution, ISSN 1055-7903, 2010, vol. 54, no. 3, str. 726-745.

KUNTNER, Matjaž, CODDINGTON, Jonathan A. Discovery of the largest orbweaving spider species : the evolution of gigantism in Nephila. PloS one, ISSN 1932-6203, 2009, vol. 4, no. 10, str. e7516.

KUNTNER, Matjaž, KRALJ-FIŠER, Simona, SCHNEIDER, J. M., LI, Daiqin. Mate plugging via genital mutilation in nephilid spiders : an evolutionary hypothesis. Journal of zoology, ISSN 0952-8369, 2009, vol. 277, issue 4, str. 257-266.

BLACKLEDGE, Todd A., KUNTNER, Matjaž, AGNARSSON, Ingi. The form and function of spider orb webs : evolution from silk to ecosystems. V: CASAS, Jérôme (ur.). Spider physiology and behaviour, Behaviour, (Advances in insect physiology, ISSN 0065-2806, vol. 41). 1st ed. London [etc.]: Elsevier: Academic Press, 2011, str. 175-262.

KUNTNER, Matjaž, AGNARSSON, Ingi. Phylogeny accurately predicts behaviour in Indian Ocean Clitaetra spiders (Araneae: Nephilidae). Invertebrate systematics, ISSN 1445-5226, 2009, 23, str. 193-204.

 

Simona Prevorčnik

PREVORČNIK, Simona, VEROVNIK, Rudi, ZAGMAJSTER, Maja, SKET, Boris. Biogeography and phylogenetic relations within the Dinaric subgenus Monolistra (Microlistra) (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) with description of two new species. Zoological Journal of the Linnean Society, 2010, vol. 159, str. 1–21. [COBISS.SI-ID 2218575]

PREVORČNIK, Simona, LOPES FERREIRA, Rodrigo, SKET, Boris. Brasileirinidae, a new isopod family (Crustacea: Isopoda) from the cave in Bahia (Brazil) with a discussion on its taxonomic position. Zootaxa, ISSN 1175-5326, 2012, vol. 3452, str. 47–65. [COBISS.SI-ID 2630991]

JUGOVIC, Jure, PREVORČNIK, Simona, SKET, Boris. Development of sexual characters in the cave shrimp genus Troglocaris (Crustacea: Decapoda: Atyidae) and their applicability in taxonomy. Zootaxa, 2010, vol.2488, str. 1–21. [COBISS.SI-ID 2229839]

JUGOVIC, Jure, PREVORČNIK, Simona, ALJANČIČ, Gregor, SKET, Boris. The atyid shrimp (Crustacea, Decapoda, Atyidae) rostrum: phylogeny versus adaptation, taxonomy versus trophic ecology. Journal of natural history, ISSN 0022-2933, 2010, vol. 44, no. 41/42, str. 2509–2533. [COBISS.SI-ID 2234703]

JUGOVIC, Jure, PREVORČNIK, Simona, BLEJEC, Andrej, SKET, Boris. Morphological differentiation in the cave shrimps Troglocaris (Crustacea: Decapoda: Atyidae) of the Dinaric karst – a consequence of geographical isolation or adaptation? Journal of zoological systematics and evolutionary research, ISSN 0947-5745, 2011, vol. 49, no. 3, str. 185–195. [COBISS.SI-ID 2344783]

JUGOVIC, Jure, JALŽIĆ, Branko, PREVORČNIK, Simona, SKET, Boris. Cave shrimps Troglocaris s. str. (Dormitzer, 1853), taxonomic revision and description of new taxa after phylogenetic and morphometric studies. Zootaxa, ISSN 1175-5326, 2012, vol. 3421, str. 1–31. [COBISS.SI-ID 2285523]

Temeljni viri in literatura

  • Douglas J Futuyma (2014) Evolution, 742 pages. Sinauer Asociates.

 

  • Izbor znanstvenih člankov / Selected scientific papers

 

  • Izbrana poglavja drugih učbenikov / Selected chapters in other textbooks

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411