Sodobna biološka zdravila

Opis predmeta

Predmet  »Sodobna biološka zdravila« je razdeljen na dva sklopa: splošni del in specialni del. V okviru splošnega dela bo slušatelj spoznal  razdelitev in regulativo sodobnih bioloških in genskih zdravil ter njihovo identifikacijo in karakterizacijo. V specialnem delu pa bo poudarek na sledeče skupine bioloških zdravil:

  1. Monoklonska protitelesa in fuzijski proteini
  2. Inzulini in osali hormoni
  3.  Eritropoetini
  4. Rekombinantna in genska cepiva
  5. Citokini
  6. Podobna biološka zdravila

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je razjasniti in poglobiti znanja na področju sodobne farmacevtske biotehnologije. Poleg teoretskih znanj bo študent pridobil kompetenco priprave, izvedbe in reševanja težjih biotehnoloških nalog in problemov, ki jih bo s pridom implementiral v času doktorskega dela in kasneje v praksi.

Metode poučevanja in učenja

Neposredna predavanja z aktivno udeležbo slušateljev;e-študij preko telekonference;  pomoč in nadzor pri projektnem delu, pomoč in diskusija pri pripravi preglednega ali poljudno-strokovnega članka

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 

Z osvojitvijo in razumevanjem tematik programa ter z uspešno izdelavo in rešitvijo farmacevtsko-biotehnološkega problema  bo študent pridobil sposobnost hitrejšega, boljšega in popolnejšega načrtovanja in izvajanja doktroskega dela kot tudi zmožnost širitve znanja na sodelavce v nadaljnjem profesionalnem okolju.

Temeljni viri in literatura

  1. Biološka zdravila : od gena do učinkovine. 1. izd. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2007, Urednika: Borut Štrukelj, Janko Kos; ISBN 978-961-90099-8-7.
  2. Oosting RS, Crommelin DJA, Sindelar RD. Pharmaceutical Biotechnoloy: Fundamentals and Apllications,  Fifth Edition, 2019, ISBN 978-3-030-00709-6

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411