Sodobna biološka zdravila

Opis predmeta

V okviru predmeta »Sodobna biološka zdravila« bo slušatelj spoznal razvrstitev, pripravo in molekularno delovanje sledečih sodobnih bioloških zdravilnih učinkovin:

  1. Eritropoetini
  2. Inzulini
  3. Monoklonska protitelesa
  4. Rekombinantna cepiva
  5. Citokini
  6. Podobna biološka zdravila
  7. Genske učinkovine

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je razjasniti in poglobiti znanja na področju sodobne farmacevtske biotehnologije. Poleg teoretskih znanj bo študent pridobil kompetenco priprave, izvedbe in reševanja težjih biotehnoloških nalog in problemov, ki jih bo s pridom implementiral v času doktorskega dela in kasneje v praksi.

Metode poučevanja in učenja

Neposredna predavanja z aktivno udeležbo slušateljev;e-študij preko telekonference;  pomoč in nadzor pri projektnem delu, pomoč in diskusija pri pripravi preglednega ali poljudno-strokovnega članka

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 

Z osvojitvijo in razumevanjem tematik programa ter z uspešno izdelavo in rešitvijo farmacevtsko-biotehnološkega problema  bo študent pridobil sposobnost hitrejšega, boljšega in popolnejšega načrtovanja in izvajanja doktroskega dela kot tudi zmožnost širitve znanja na sodelavce v nadaljnjem profesionalnem okolju.

Reference nosilca

1.  ZADRAVEC, Petra, MAVRIČ, Anja, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, ŠTRUKELJ, Borut, BERLEC, Aleš. Engineering BmpA as a carrier for surface display of IgG-binding domain on Lactococcus lactis. Protein engineering, design & selection, ISSN 1741-0126, 2014, vol. 27, no. 1, str. 21-27.

2. BERLEC, Aleš, MALOVRH, Tadej, ZADRAVEC, Petra, STEYER, Andrej, RAVNIKAR, Matjaž, SABOTIČ, Jerica, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, ŠTRUKELJ, Borut. Expression of a hepatitis A virus antigen in Lactococcus lactis and Escherichia coli and evaluation of its immunogenicity. Applied microbiology and biotechnology, ISSN 0175-7598, 2013, vol. 97, iss. 10, str. 4333-4342.

3.  VODNIK, Miha, MOLEK, Peter, ŠTRUKELJ, Borut, LUNDER, Mojca. Peptides binding to the hunger hormone ghrelin. Hormone and Metabolic Research, ISSN 0018-5043, 2013, vol. 45, no. 5, str. 372-377.

4. VODNIK, Miha, ŠTRUKELJ, Borut, LUNDER, Mojca. HWGMWSY, an unanticipated polystyrene binding peptide from random phage display libraries. Analytical biochemistry, ISSN 0003-2697, 2012, vol. 424, iss. 2, str. 83-86.

5. BERLEC, Aleš, ŠTRUKELJ, Borut. Generating a custom TA-cloning expresion plasmid for Lactococcus lactis. Biotechniques, ISSN 0736-6205, 2012, vol. 52, no. 1, str. 51-53.

6.  BERLEC, Aleš, RAVNIKAR, Matjaž, ŠTRUKELJ, Borut. Lactic acid bacteria as oral delivery systems for biomolecules. Pharmazie, ISSN 0031-7144, 2012, vol. 67, no. 11, str. 891-898.

7. MOLEK, Peter, ŠTRUKELJ, Borut, BRATKOVIČ, Tomaž. Peptide phage display as a tool for drug discovery: targeting membrane receptors. Molecules, ISSN 1420-3049, 2011, vol. 16, no. 1, str. 857-887.

Temeljni viri in literatura

  1. Biološka zdravila : od gena do učinkovine. 1. izd. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2007, Urednika: Borut Štrukelj, Janko Kos; ISBN 978-961-90099-8-7.
  2. Gary Walsh: Pharmaceutical Biotechnology. Concepts and Applications. John Wiley & Sons, Ltd, 2007. ISBN 978-0-470-01244-4.
  3. Pregledni članki in novejši znanstveni članki s področja/Review papers and recent scientific papers

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411