Sonaravna pridelava sadja

Opis predmeta

Spreminjajoče se okolje zahteva novo določitev optimalnih okoljskih parametrov (izbira lege, tal,..), določitev novih sadnih vrst, sort, podlag ter posledično najoptimalnejših tehnologij pridelave s katero bomo dosegali visoke, trajne in kakovostne pridelke. Predstavljena bo analiza klimatskih in talnih dejavnikov, metodika odbire podlag, sort, klonov ter različni vidiki najsodobnejših tehnoloških ukrepov (naprava nasada, vzdrževanje do rodnosti, oskrba v rodnosti) pri integrirani in sonaravni pridelavi jablan, hrušk, breskev, češenj, jagod, orehov, oljke, slive in ostalih sadnih vrst.

Poseben poudarek bo na proučitvi različnih kombinacij podlaga-sorta-tehnologija glede na predvidene stresne dejavnike, ki se vedno pogosteje pojavljajo v našem klimatu in ki naj bi krojili pridelavo sadja v naslednjih letih.

Poseben poudarek bo na sonaravnem gnojenju, varstvu sadnih rastlin, gojitvenih oblikah ter obvladovanju stresnih dejavnikov (suša – namakanje, toča, povečano UV sevanje – mreža proti toči) ter sortah, ki so tolerantne oziroma odporne na različne bolezni in škodljivce.

Cilji in kompetence

Cilj je suvereno poznavanje interakcij med okoljem, tlemi, sadnimi vrstami, sortami, podlagami in tehnološkimi postopki z vidika sonaravne pridelave sadja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, izdelava seminarske naloge.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent razume vse prej omenjene interakcije in je sposoben ustvarjati nove tehnološke postopke, optimalne v novo nastajajočih razmerah.

Reference nosilca

Prof. dr. Franci Štampar

 

HUDINA, Metka, ORAŽEM, Primož, JAKOPIČ, Jerneja, ŠTAMPAR, Franci. The phenolic content and its involvement in the graft incompatibility process of various pear rootstocks (Pyrus communis L.). Journal of Plant Physiology, ISSN 0176-1617, 2014, vol. 171, iss. 5, str. 76-84, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2013.10.022. [COBISS.SI-ID7830393], [JCR, SNIP] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 26.69, št. avtorjev: 4

USENIK, Valentina, ŠTAMPAR, Franci, KASTELEC, Damijana. Indicators of plum maturity: When do plums become tasty?. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2014, vol. 167, str. 127-134. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2014.01.002. [COBISS.SI-ID 7849337], [JCR, SNIP] kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologija ni verificirana točke: 33.33, št. avtorjev: 3

JAKOPIČ, Jerneja, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert. The influence of exposure to light on the phenolic content of 'Fuji' apple. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2009, vol. 123, no. 2, str. 234-239. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2009.09.004, doi: 10.1016/j.scienta.2009.09.004. [COBISS.SI-ID 6090873], [JCR, SNIP, WoS do 16. 12. 2013: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, normirano št. čistih citatov (NC): 6, Scopus do 4. 2. 2014: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.67, normirano št. čistih citatov (NC): 9] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 33.33, št. avtorjev: 3

ZADRAVEC, Peter, VEBERIČ, Robert, ŠTAMPAR, Franci, ELER, Klemen, SCHMITZER, Valentina. Fruit size prediction of four apple cultivars: accuracy and timing. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2013, vol. 160, str. 177-181. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2013.05.046, doi: 10.1016/j.scienta.2013.05.046. [COBISS.SI-ID7614329], [JCR, SNIP, WoS do 7. 10. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 19. 8. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 20, št. avtorjev: 5

ORAŽEM, Primož, ŠTAMPAR, Franci, HUDINA, Metka. Quality analysis of 'Redhaven' peach fruit grafted on 11 rootstocks of different genetic origin in a replant soil. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2011, vol. 124, issue 4, str. 1691-1698. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.07.078, doi: 10.1016/j.foodchem.2010.07.078. [COBISS.SI-ID 6376825], [JCR, SNIP, WoS do 8. 10. 2013: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.67, normirano št. čistih citatov (NC): 6, Scopus do 19. 2. 2014: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, normirano št. čistih citatov (NC): 7] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 47.28, št. avtorjev: 3

ORAŽEM, Primož, ŠTAMPAR, Franci, HUDINA, Metka. Fruit quality of Redhaven and Royal Glory peach cultivars on seven different rootstocks. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2011, vol. 59, no. 17, str. 9394-9401, tabele. http://dx.doi.org/10.1021/jf2009588, doi: 10.1021/jf2009588. [COBISS.SI-ID 6814073], [JCR, SNIP,WoS do 25. 2. 2014: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, normirano št. čistih citatov (NC): 3, Scopus do 19. 2. 2014: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.67, normirano št. čistih citatov (NC): 6] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 54.57, št. avtorjev: 3

Temeljni viri in literatura

Winter F. 2002 Lucas' Anleitung zum Obstbau. Stuttgart, Eugen Ulmer GmbH & Co.: 448 str. ISBN 3-8001-5545-1

 

revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411