Specialne tehnike v elektronski mikroskopiji

Opis predmeta

Predstavitev novosti v presevni in vrstični elektronski mikroskopiji in možnosti uporabe novejših metod v bioznanostih. Pregled krio-metod s poudarkom na teoretskih osnovah zamrzovanja kot načina fiksacije bioloških vzorcev, uporabi zmrzovalnega lomljenja in jedkanja za študij strukture membran, študiju celične ultrastrukture s tehniko zmrzovanja pri visokem pritisku tlaku in hladne izmenjave ter pripravi krioultratankih rezin. Predstavitev metod za lokalizacijo celičnih sestavin na ultrastrukturnem nivoju: spoznvanje principov imunohistocitokemije in posebnosti v elektronski mikroskopiji, primerjava metod označevanja antigenov pred vklaplanjem vzorcev in po vklapljanju. Uporaba elektronsko gostih označevalcev za sledenje membranskih transportov. Princip elektronske tomografije: izdelava tridimenzionalnih rekonstrukcij in modelov celičnih struktur. Praktični primeri kombinacij navednih metod pri študiju celične organizacije in funkcije.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

– pridobivanje znanj s področja elektronske mikroskopije;

– seznanitev z najsodobnejšimi metodami elektronske mikroskopije v bioznanostih;

– spoznati možnosti izbire ustrezne metodike za reševanje znanstvenih vprašanj;

– zmožnost interpretacije rezultatov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, demonstracije, praktično delo v laboratoriju, predstavitev seminarjev in konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti spoznajo najnovejše metode elektronske mikroskopije in dobijo vpogled v razvoj področja.

Študenti znajo izbrati ustrezne metode, ki omogočajo študij določenih problemov v bioznanostih.

Študenti znajo interpretirati rezultate, pridobljene z različnimi metodami.

Študenti samostojno prepoznajo napake (artefakte), ki so posledica metodoloških omejitev metod v elektronski mikroskopiji

Temeljni viri in literatura

– Electron Microscopy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology, 1117) 3rd ed. 2014 Edition by John Kuo (Editor) 

– Revijalni članki s področja in tekoča periodika. / Review articles from selected journals.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411