Specialne tehnike v elektronski mikroskopiji

Opis predmeta

Predstavitev novosti v presevni in vrstični elektronski mikroskopiji in možnosti uporabe novejših metod v bioznanostih. Pregled krio-metod s poudarkom na teoretskih osnovah zamrzovanja kot načina fiksacije bioloških vzorcev, uporabi zmrzovalnega lomljenja in jedkanja za študij strukture membran, študiju celične ultrastrukture s tehniko zmrzovanja pri visokem pritisku in hladne izmenjave ter pripravi krioultratankih rezin. Predstavitev metod za lokalizacijo celičnih sestavin na ultrastrukturnem nivoju: spoznvanje principov imunocitokemije in posebnosti v elektronski mikroskopiji, primerjava metod označevanja antigenov pred vklaplanjem vzorcev in po vklapljanju. Uporaba elektronsko gostih označevalcev za sledenje membranskih transportov. Princip elektronske tomografije: izdelava tridimenzionalnih rekonstrukcij in modelov celičnih struktur. Praktični primeri kombinacij navednih metod pri študiju celične organizacije in funkcije.

Cilji in kompetence

– pridobivanje znanj s področja elektronske mikroskopije;

– seznanitev z najsodobnejšimi metodami elektronske mikroskopije v bioznanostih;

– spoznati možnosti izbire ustrezne metodike za reševanje znanstvenih vprašanj;

– zmožnost interpretacije rezultatov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, demonstracije, praktično delo v laboratoriju, predstavitev seminarjev in konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti spoznajo aktualne metode elektronske mikroskopije in dobijo vpogled v razvoj področja.

Študenti znajo izbrati ustrezne metode, ki omogočajo študij določenih problemov v bioznanostih.

Študenti znajo interpretirati rezultate, pridobljene z različnimi metodami.

Študenti samostojno prepoznajo napake (artefakte), ki so posledica metodoloških omejitev metod v elektronski mikroskopiji

Reference nosilca

Rok Romih

 

1. HUDOKLIN, Samo, JEZERNIK, Kristijan, NEUMÜLLER, Josef, PAVELKA, Margit, ROMIH, Rok. Electron tomography of fusiform vesicles and their organization in urothelial cells. PloS one, ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, iss. 3, str. [1-8], e32935.

2. ZUPANČIČ, Daša, ZAKRAJŠEK, Maja, ZHOU, Ge, ROMIH, Rok. Expression and localization of four uroplakins in urothelial preneoplastic lesions. Histochemistry and cell biology, ISSN 0948-6143, 2011, vol. 136, iss. 4, str. 491-500.

3. HUDOKLIN, Samo, JEZERNIK, Kristijan, NEUMÜLLER, Josef, PAVELKA, Margit, ROMIH, Rok. Urothelial plaque formation in post-Golgi compartments. PloS one, ISSN 1932-6203, 2011, vol. 6, issue 8, str. e23636.

4. DERGANC, Jure, BOŽIČ, Bojan, ROMIH, Rok. Shapes of discoid intracellular compartments with small relative volumes. PloS one, ISSN 1932-6203, 2011, vol. 6, issue 11, str. [1-9]. e26824.

5. HUDOKLIN, Samo, ZUPANČIČ, Daša, ROMIH, Rok. Maturation of the Golgi apparatus in urothelial cells. Cell and tissue research, ISSN 0302-766X, 2009, letn. 336, št. 3, str. 453-463.

6. KRALJ, Slavko, ROJNIK, Matija, ROMIH, Rok, JAGODIČ, Marko, KOS, Janko, MAKOVEC, Darko. Effect of surface charge on the cellular uptake of fluorescent magnetic nanoparticles. Journal of nanoparticle research, ISSN 1388-0764, 2012, vol. 14, no. 10, str. 1151-1-1151-14

Temeljni viri in literatura

– Bozzola JJ, Russell LD. 1999. Electron Microscopy, Second Edition. Jones and Bartlett Publishers, ISBN 0-7637-0192-0.

– Revijalni članki s področja in tekoča periodika. / Review articles from selected journals.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411