Spletne tehnologije

Opis predmeta

 • Uvod v spletne tehnologije: nastanek in razvoj interneta,  razvoj svetovnega spleta.
 • Predstavitev modela odjemalec/strežnik in poglavitnih internetnih protokolov.
 • Vzpostavitev, konfiguracija in tehnološko ozadje delovanja spletnih strežnikov
 • Označevalni jeziki, formati in tehnologije za generacijo statičnih spletnih vsebin.
 • Programski jeziki za razvoj dinamičnih spletnih vsebin na strežniški strani.
 • Podatkovne zbirke.
 • Programski jeziki za razvoj dinamičnih spletnih vsebin na odjemalski strani.
 • Delovanje spletnih brskalnikov in posebnosti posameznih različic.
 • Programske knjižnice in orodja za razvoj dinamičnih spletnih rešitev
 • Interaktivnost na spletu, wikipedia, socialna omrežja.
 • Varnost in varnostne grožnje na spletu

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti študente s strežniškimi in odjemalskimi tehnologijami in orodji za načrtovanje in izdelavo spletnih aplikacij in jih usposobiti za samostojno vzpostavitev osnovnih spletnih rešitev.

           

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s praktičnimi primeri, laboratorijske vaje in izdelava lastnega projekta.

Predvideni študijski rezultati

Predmet podaja osnovna teoretična in praktična znanja o spletnih tehnologijah.

Temeljni viri in literatura

 1. Jackson, Jeffrey, C. »Web technologies: a computer science perspective«, 2006, 574 str., ISBN: 0-13-185603-0.
 2. Deitel, P. J., Deitel H. M., »Internet & World Wide Web: how to program (Fourth Edition)«, 2008, 1373 str., ISBN: 0-13-175242-1.
 3. W3schools Online Web Tutorials: http://www.w3schools.com/

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411