Spletne tehnologije

Opis predmeta

 • Uvod v spletne tehnologije: nastanek in razvoj interneta,  razvoj svetovnega spleta.
 • Predstavitev modela odjemalec/strežnik in poglavitnih internetnih protokolov.
 • Vzpostavitev, konfiguracija in tehnološko ozadje delovanja spletnih strežnikov
 • Označevalni jeziki, formati in tehnologije za generacijo statičnih spletnih vsebin.
 • Programski jeziki za razvoj dinamičnih spletnih vsebin na strežniški strani.
 • Podatkovne zbirke.
 • Programski jeziki za razvoj dinamičnih spletnih vsebin na odjemalski strani.
 • Delovanje spletnih brskalnikov in posebnosti posameznih različic.
 • Programske knjižnice in orodja za razvoj dinamičnih spletnih rešitev
 • Interaktivnost na spletu, wikipedia, socialna omrežja.
 • Varnost in varnostne grožnje na spletu

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti študente s strežniškimi in odjemalskimi tehnologijami in orodji za načrtovanje in izdelavo spletnih aplikacij in jih usposobiti za samostojno vzpostavitev osnovnih spletnih rešitev.

           

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s praktičnimi primeri, laboratorijske vaje in izdelava lastnega projekta.

Predvideni študijski rezultati

Predmet podaja osnovna teoretična in praktična znanja o spletnih tehnologijah.

Reference nosilca

 1. SODNIK, Jaka. Towards mobile web. V: KONJOVIĆ, Zora (ur.). 2nd International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 29. 2. – 3. 3. 2012. ICIST 2012. Belgrade: Association for Information Systems and Computer Networks, 2012, str. 218-222.
 2. JAKUS, Grega, JEKOVEC, Matija, TOMAŽIČ, Sašo, SODNIK, Jaka. New technologies for web development. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.], 2010, letn. 77, št. 5, str. 273-280.
 3. SODNIK, Jaka, JAKUS, Grega, TOMAŽIČ, Sašo. The use of spatialized speech in auditory interfaces for computer users who are visually impaired. J. vis. impair. blind., Oct.-Nov. 2012, vol. 106, no. 10, str. 634-645.
 4. SODNIK, Jaka, DICKE, Christina, TOMAŽIČ, Sašo, BILLINGHURST, Mark. A user study of auditory versus visual interfaces for use while driving. Int. j. human-comput. stud., May 2008, vol. 66, no. 5, str. 318-332. 
 5. SODNIK, Jaka, ŠTULAR, Mitja, MILUTINOVIĆ, Veljko, TOMAŽIČ, Sašo. Mobile communications : 4G. V: FURHT, Borivoje (ur.). Encyclopedia of wireless and mobile communications. Boca Raton; New York: Taylor & Francis Group: Auerbach Publications, cop. 2008, vol. 2, str. 634-642.

Temeljni viri in literatura

 1. Jackson, Jeffrey, C. »Web technologies: a computer science perspective«, 2006, 574 str., ISBN: 0-13-185603-0.
 2. Deitel, P. J., Deitel H. M., »Internet & World Wide Web: how to program (Fourth Edition)«, 2008, 1373 str., ISBN: 0-13-175242-1.
 3. W3schools Online Web Tutorials: http://www.w3schools.com/

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411