Statistična kontrola kakovosti

Opis predmeta

1. Uvod v statistično kontrolo kakovosti.

2. Viri podatkov za statistično kontrolo kakovosti.

3. Vzorčenje za statistično kontrolo kakovosti.

4. Statistična kontrola procesov.

5. Kontrolne karte v teoriji in praksi.

6. Eksperimentalno raziskovanje in statistična kontrola kakovosti.

7. Statistična kontrola kakovosti v storitvenem sektorju.

8. Statistična kontrola kakovosti v realnem času.

Cilji in kompetence

Seznaniti študenta s statistično kontrolo kakovosti na zahtevnejši ravni s poudarkom na vidikih, relevantnih za izvajanje statistične kontrole kakovosti v praksi.

Metode poučevanja in učenja

Predmet je kombinacija predavanj, prezentacij, projektov (kratkih v razredu in daljših v računalniškem laboratoriju) ter seminarjev, namenjeni predstavitvam in diskusijam študentskih seminarskih nalog.

Predvideni študijski rezultati

  • Temeljito poznavanje teoretičnih in praktičnih vidikov statistične kontrole kakovosti.
  • Razumevanje vpetosti statistične kontrole kakovosti v okvire poslovne analize in poslovnega načrtovanja.
  • Usposobljenost za znanstveno-raziskovalno delo na področju statistične kontrole kakovosti.

Reference nosilca

Irena Ograjenšek:

1. OGRAJENŠEK, Irena. Internal and external quality measures. V: RUGGERI, Fabrizio (ur.), KENETT, Ron S. (ur.), FALTIN, Frederick W. (ur.). Encyclopedia of statistics in quality and reliability. Chichester: Wiley, 2007, str. 882-885.

2. OGRAJENŠEK, Irena. Service quality. V: COLEMAN, Shirley (ur.), GREENFIELD, Tony (ur.), STEWARDSON, Dave (ur.), MONTGOMERY, Douglas C. (ur.). Statistical practice in business and industry, (Statistics in practice). Chichester: John Wiley & Sons, 2008, str. 117-136.

3. MCCOLLIN, Chris, OGRAJENŠEK, Irena, GÖB, Rainer, AHLEMEYER-STUBBE, Andrea. SERVQUAL and the process improvement challenge. Quality and reliability engineering international, ISSN 0748-8017, Jul. 2011, vol. 27, no. 5, str. 705-718.

Temeljni viri in literatura

  • Beauregard, Michael R., Mikulak, Raymond J., Olson, Barbara A. (1992): A Practical Guide to Statistical Quality Improvement. Opening up the Statistical Toolbox. New York: Van Nostrand Reinhold.

  • Coleman, Shirley (ur.), Greenfield, Tony (ur.), Stewardson, Dave (ur.), Montgomery, Douglas C. (ur.). Statistical practice in business and industry, (Statistics in practice). Chichester: John Wiley & Sons, 2008.

  • Ruggeri, Fabrizio (ur.), Kenett, Ron S. (ur.), Faltin, Frederick W. (ur.). Encyclopedia of statistics in quality and realiability. Chichester: Wiley, 2007.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411