Statistična podlaga bioinformatike

Opis predmeta

Računalniška orodja za analizo mikromrež (R, Bioconductor) in povezovanje z bazami podatkov in ontologij.

 • načrt poskusa,
 • priprava podatkov,
 • odstranjevanje šuma ozadja,
 • normalizacija,
 • analiza diferencialne izraženosti,
 • metode za iskanje povezav med skupinami genov,
 • grafične predstavitve in vizualizacija rezultatov.

Cilji in kompetence

Pri predmetu se bodo študentje seznanili s sodobnimi metodami in fazami uporabe statistike v bioinformatiki in analize mikromrež: Usposobili se bodo za samostojno uporabo programskih orodij za analizo in vizualizacijo velikih količin podatkov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktično delo z računalniki, projektno delo, individualne naloge.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

– uporaba Linux in R za analizo bioinformacijskih podatkov,

– razumevanje problema analize visokodimenzionalnih podatkov.

Reference nosilca

Kristina Gruden:

 1. Rotter A, Hren M, Baebler S, Blejec A, Gruden K. Finding differentially expressed genes in two-channel DNA microarray datasets: how to increase reliability of data preprocessing. Omics : a Journal of Integrative Biology. 2008 Sep;12(3):171-182. DOI: 10.1089/omi.2008.0032
 2. Bauer, C., Stec, K., Glintschert, A., Gruden, K., Schichor, C., Or-Guil, M., Selbig, J., & Schuchhardt, J. (2015). BioMiner: Paving the Way for Personalized Medicine. Cancer informatics, 14, 55–63. https://doi.org/10.4137/CIN.S20910
 3. Baebler Š., Svalina M., Petek M., Stare K., Rotter A., Pompe-Novak M., Gruden K. 2017. QuantGenius: Implementation of a decision support system for qPCR-based gene quantification. BMC Bioinformatics, 18, 1: 1–11
 4. Stare, T., Ramšak, Ž., Križnik, M. et al. Multiomics analysis of tolerant interaction of potato with potato virus Y. Sci Data 6, 250 (2019). https://doi.org/10.1038/s41597-019-0216-1
 5. Schwacke R, Ponce-Soto GY, Krause K, Bolger AM, Arsova B, Hallab A, Gruden K, Stitt M, Bolger ME, Usadel B. MapMan4: A Refined Protein Classification and Annotation Framework Applicable to Multi-Omics Data Analysis. Mol Plant. 2019 Jun 3;12(6):879-892. doi: 10.1016/j.molp.2019.01.003. Epub 2019 Jan 9. PMID: 30639314.
 6. Dobnik D, Gruden K, Ramšak Ž, Coll Rius A, editors. Solanum tuberosum : methods and protocols. Berlin: Springer; 2021.
 7. Lukan, T., Pompe-Novak, M., Baebler, Š., Tušek-Žnidarič, M., Kladnik, A., Križnik, M., Blejec, A., Zagorščak, M., Stare, K., Dušak, B., Coll, A., Pollmann, S., Morgiewicz, K., Hennig, J., & Gruden, K. (2020). Precision transcriptomics of viral foci reveals the spatial regulation of immune-signaling genes and identifies RBOHD as an important player in the incompatible interaction between potato virus Y and potato. The Plant journal : for cell and molecular biology, 104(3), 645–661. https://doi.org/10.1111/tpj.14953

Temeljni viri in literatura

Knjige/ books:

 • ATTWOOD, T.K./ PARRY-SMITH, D.J. 1999. Introduction to bioinformatics. Pearson Education, Harlow, England.
 • Durbin, R., Eddy, S.R., Krogh, A., & Mitchison, G.J. Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. New York: Cambridge, UK, Cambridge University Press; 1998.
 • Datta, S. and Nettleton, D. eds., 2014. Statistical analysis of next generation sequencing data. Cham [etc.]: Springer.
 • Korpelainen E. RNA-seq data analysis : a practical approach. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group; 2015.
 • Baker M. 2013. Big biology: The ’omes puzzle. Nature, 494, 7438: 416–419

Spletni viri/ web sources:

Introduction to Linux for bioinformatics https://wiki.bits.vib.be/index.php/Introduction_to_Linux_for_bioinformatics

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411