Statistične metode za analizo podatkov

Opis predmeta

Moderni grafični prikazi.

Analiza kontingenčnih tabel.

Analiza enega vzorca za povprečje in za delež; parametrični in neparametrični pristop.

Analiza dveh vzorcev za povprečji in za deleža:  parametrični in neparametrični pristop.

Analiza variance: slučajne skupine, slučajni bloki, večfaktorske zasnove; parametrične in neparametrične alternative.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študenta s koncepti, postopki in statističnimi metodami za načrtovanje poskusov in analizo podatkov v bioloških in biotehniških vedah.

Metode poučevanja in učenja

Pouk je v računalniški učilnici, pri pouku se uporablja moderna programska oprema. Domače delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: študent nadgradi znanje osnovne statistike z znanjem zahtevnejših statističnih metod in pristopov. Poudarek je na uporabi ustrezne metode, na interpretaciji rezultatov ter na uporabi modernih programskih orodij.

Temeljni viri in literatura

KOŠMELJ, Katarina. Uporabna statistika. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2007. ISBN 978-961-6275-26-2. http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2721/Uporabna_statistika_01.pdf. [COBISS.SI-ID 235777024]

 

Košmelj K.: Interna gradiva.(pdf datoteke)

 

Mead R, Curnow R & Hasted A. (2002). Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology, Third Edition. Chapman & Hall/CRC Press.

 

R Core Team (2013). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411