Statistične metode za analizo podatkov

Opis predmeta

Moderni grafični prikazi.

Analiza kontingenčnih tabel.

Analiza enega vzorca za povprečje in za delež; parametrični in neparametrični pristop.

Analiza dveh vzorcev za povprečji in za deleža:  parametrični in neparametrični pristop.

Analiza variance: slučajne skupine, slučajni bloki, večfaktorske zasnove; parametrične in neparametrične alternative.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študenta s koncepti, postopki in statističnimi metodami za načrtovanje poskusov in analizo podatkov v bioloških in biotehniških vedah.

Metode poučevanja in učenja

Pouk je v računalniški učilnici, pri pouku se uporablja moderna programska oprema. Domače delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: študent nadgradi znanje osnovne statistike z znanjem zahtevnejših statističnih metod in pristopov. Poudarek je na uporabi ustrezne metode, na interpretaciji rezultatov ter na uporabi modernih programskih orodij.

Reference nosilca

Katarina Košmelj

 

AČIMOVIČ, Jure, KOŠIR, Rok, KASTELEC, Damijana, PERŠE, Martina, MAJDIČ, Gregor, ROZMAN, Damjana, KOŠMELJ, Katarina, GOLIČNIK, Marko. Circadian rhythm of cholesterol synthesis in mouse liver : a statistical analysis of the post-squalene metabolites in wild-type and Crem-knockout mice. Biochemical and biophysical research communications, ISSN 0006-291X, 2011, vol. 408, issue 4, str. 635-641, graf. prikazi, doi: 10.1016/j.bbrc.2011.04.076. [COBISS.SI-ID 28296665]

 

ČOP, Jure, LAVRENČIČ, Andrej, KOŠMELJ, Katarina. Morphological development and nutritive value of herbage in five temperate grass species during primary growth: analysis of time dynamics. Grass and forage science, ISSN 0142-5242, 2009, vol. 64, no. 2, str. 122-131. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2494.2008.00676.x. [COBISS.SI-ID 5979769]

 

ČRNE-HLADNIK, Helena, PEKLAJ, Cirila, KOŠMELJ, Katarina, HLADNIK, Aleš, JAVORNIK, Branka. Assessment of Slovene secondary school students' attitudes to biotechnology interms of usefulness, moral acceptability and risk perception. Public underst. sci., 2009, vol. 18, no. 6, str. 747-758. http://dx.doi.org/10.1177/0963662509336761

 

KOŠMELJ, Katarina, ŽABKAR, Vesna. A methodology for identifying time-trend patterns : an application to the advertising expenditure of 28 European countries in the 1994-2004 period. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2008, vol. 5, no. 2, str. 161-171, ilustr. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz5.1/kosmelj.pdf. [COBISS.SI-ID 17992934]

 

Damijana Kastelec

ZUPANC, Vesna, KASTELEC, Damijana, LEŠTAN, Domen, GRČMAN, Helena. Soil physical characteristics after EDTA washing and amendment with inorganic and organic additives. Environmental pollution, ISSN 0269-7491. [Print ed.], 2014, vol. 186, str. 56-62. [COBISS.SI-ID 7833977], [JCR, SNIP]

FINK, Rok, ERŽEN, Ivan, MEDVED, Sašo, KASTELEC, Damijana. Experimental research on physiological response of elderly with cardiovascular disease during heat wave period. Indoor + built environment, ISSN 1420-326X, 2014, str. 1-10, ilustr. http://ibe.sagepub.com/content/early/2014/01/30/1420326X13519348, doi: 10.1177/1420326X13519348. [COBISS.SI-ID 4653931], [SNIP]

USENIK, Valentina, ŠTAMPAR, Franci, KASTELEC, Damijana. Indicators of plum maturity: When do plums become tasty?. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2014, vol. 167, str. 127-134. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2014.01.002. [COBISS.SI-ID 7849337], [JCR, SNIP]

USENIK, Valentina, ŠTAMPAR, Franci, KASTELEC, Damijana. Phytochemicals in fruits of two Prunus domestica L. plum cultivars during ripening. Journal of the Science of Food and Agriculture, ISSN 0022-5142, 2013, vol. 93, no. 3, str. 681-692, doi: 10.1002/jsfa.5783. [COBISS.SI-ID 7201401], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

AČIMOVIČ, Jure, KOŠIR, Rok, KASTELEC, Damijana, PERŠE, Martina, MAJDIČ, Gregor, ROZMAN, Damjana, KOŠMELJ, Katarina, GOLIČNIK, Marko. Circadian rhythm of cholesterol synthesis in mouse liver : a statistical analysis of the post-squalene metabolites in wild-type and Crem-knockout mice. Biochemical and biophysical research communications, ISSN 0006-291X, 2011, vol. 408, issue 4, str. 635-641, graf. prikazi, doi: 10.1016/j.bbrc.2011.04.076. [COBISS.SI-ID 28296665], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

POCIECHA, Maja, KASTELEC, Damijana, LEŠTAN, Domen. Electrochemical EDTA recycling after soil washing of Pb, Zn and Cd contaminated soil. Journal of hazardous materials, ISSN 0304-3894. [Print ed.], 2011, issue 2, vol. 192, str. 714-721, ilustr., doi: 10.1016/j.jhazmat.2011.05.077. [COBISS.SI-ID 6691193], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

Temeljni viri in literatura

KOŠMELJ, Katarina. Uporabna statistika. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2007. ISBN 978-961-6275-26-2. http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2721/Uporabna_statistika_01.pdf. [COBISS.SI-ID 235777024]

 

Košmelj K.: Interna gradiva.(pdf datoteke)

 

Mead R, Curnow R & Hasted A. (2002). Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology, Third Edition. Chapman & Hall/CRC Press.

 

R Core Team (2013). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411