Statistični sistemi v ekonomiji in poslovnih vedah

Opis predmeta

Pomen in posebnosti podatkov v ekonomiji in poslovnih vedah.

Merjenje v ekonomiji in poslovnih vedah.

 • Koncepti in njihova operacionalizacija.

 • Statistični standardi.

 • Kakovost podatkov.

Viri podatkov v ekonomiji in poslovnih vedah.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti študente z značilnostmi statističnih sistemov v ekonomiji in poslovnih vedah s poudarkom na vidikih, relevantnih za ustrezno in učinkovito uporabo podatkov v ekonomiji in poslovnih vedah.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.

 • Seminarji in vaje.

 • Konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Temeljito poznavanje značilnosti statističnih sistemov v ekonomiji in poslovnih vedah.

Razumevanje procesov in izzivov merjenja v ekonomiji in poslovnih vedah.

Poznavanje in kritična ocena virov podatkov v ekonomiji in poslovnih vedah.

Reference nosilca

Mojca Bavdaž

1. BAVDAŽ, Mojca. Sources of measurement errors in business surveys. Journal of official statistics, ISSN 0282-423X, Mar. 2010, vol. 26, no. 1, str. 25-42.

2. BAVDAŽ, Mojca, DRNOVŠEK, Mateja, LOTRIČ DOLINAR, Aleša. Achieving a response from fast-growing companies : the case of Slovenian gazelles. Economic and business review, ISSN 1580-0466, October 2009, vol. 11, no. 3, str. 187-204.

3. BAVDAŽ, Mojca, BERZELAK, Jernej, BOLKO, Irena, KRALJ, Marcel, LOTRIČ DOLINAR, Aleša, OGRAJENŠEK, Irena, VEHOVAR, Vasja. Stroški in napake v uradnih anketah : končno poročilo za ciljni raziskovalni projekt (CRP) Konkurenčnost Slovenije 2006-2013. Ljubljana: Ekonomska fakulteta: Fakulteta za družbene vede, 2012. [85] str.

4. LORENC, Boris, BAVDAŽ, Mojca, GIESEN, Deirdre, SELJAK, Rudi, TORRES VAN GRINSVEN, Vanessa. Businesses as users of official statistics. V: Proceedings of the Fourth International Conference on Establishment Surveys : survey methods for business, farms, and institutions, Montreal, June 11-14, 2012. Alexandria: American Statistical Association, 2012.

Temeljni viri in literatura

 • Biemer, P.P., & Lyberg, L.E. (2003). Introduction to Survey Quality. John Wiley & Sons.

 • Eurostat (2008). European Economic Statistics. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

 • Memobust (b.d.). Handbook on Methodology of Modern Business Statistics. Najdeno na: http://www.cros-portal.eu/content/handbook-methodology-modern-business-statistics.

 • Izbrana gradiva na metodoloških portalih Eurostata ec.europa.eu/eurostat/ramon in Statističnega oddelka Združenih narodov unstats.un.org/unsd/class.

 • Izbrani znanstveni članki in druga aktualna literatura ter viri s področja pomena, merjenja in virov podatkov v ekonomiji in poslovnih vedah. / Selected scientific articles and other readings and sources on importance, measurement and sources of data in economics and business sciences.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411