Statistično svetovanje

Opis predmeta

Predmet predstavi relevantne metodološke in statistične teme z vidika statističnega svetovanja, z vidika implementacije svetovalnih projektov s pomočjo podpornih programskih paketov, ter z vidika poročanja rezultatov svetovalnega projekta kvantitativno pismenemu in kvantitativno nepismenemu občinstvu.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s statističnim svetovanjem s poudarkom na vidikih, relevantnih za uspešno izvajanje statističnega svetovanja v praksi.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.

 • Seminarji.

 • Vaje.

 • Projektno delo.

 • Predstavitve.

Predvideni študijski rezultati

Temeljito poznavanje teoretičnih in praktičnih vidikov statističnega svetovanja.

Razumevanje vpetosti statističnega svetovanja v okvire področja dela organizacije – naročnika svetovalnega projekta.

Pridobitev naslednjih spretnosti:

 • iskanje, vrednotenje in uporaba sekundarnih statističnih podatkov v procesih svetovalnega dela;

 • zbiranje, vrednotenje in uporaba primarnih statističnih podatkov v procesih svetovalnega dela;

 • uporaba analitičnih programskih orodij pri izvedbi svetovalnega dela;

 • prikazovanje in diseminacija rezultatov svetovalnega dela.

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Irena Ograjenšek:

 • WYNN, Henry, OGRAJENŠEK, Irena. Is statistics becoming the number one discipline for business and industry? Qual. reliab. eng. int., Dec. 2010, Vol. 26, No. 8, pp. 789‐793.

 • OGRAJENŠEK, Irena, ŽABKAR, Vesna. Enhancing the value of survey data on consumer satisfaction in the frame of a consumer loyalty programme : case of a Slovenian retailer. Qual. technol. quant. manag., Jun. 2010, Vol. 7, No. 2, pp. 133‐147.

 • OGRAJENŠEK, Irena, KENETT, Ron S. Management statistics. In: COLEMAN, Shirley (ed.), GREENFIELD, Tony (ed.), STEWARDSON, Dave (ed.), MONTGOMERY, Douglas C. (ed.). Statistical practice in business and industry, (Statistics in practice). Chichester: John Wiley & Sons, 2008, pp. 97‐115.

Temeljni viri in literatura

 • Cabrera, J. in McDougall, A. (2013): Statistical Consulting. Springer.

 • Boen, J.R. in Zahn, D.A. (1982): Human Side of Statistical Consulting. Lifetime Learning Pub.

 • Derr, J. (1999): Statistical Consulting. A Guide to Effective Communication. South Western Educ. Pub.

 • Izbrani članki. / Selected articles.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411