Statistično svetovanje

Opis predmeta

Študent pod vodstvom študijskega mentorja opravi eno ali več analiz za konkretne naročnike. Sodeluje na vseh stopnjah raziskave in spozna delo statistika v skupini raziskovalcev.

Pri analizi podatkov uporablja tako metode, ki jih je spoznal pri ostalih predmetih, kot tudi morebitne druge pristope, nujne glede na vsebino problema.

Študent skupaj z naročnikom pripravi poročilo o raziskavi, sam pa dodatno še tehnično poročilo o svojem delu.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Študent v okviru predmeta pridobi praktične izkušnje pri statističnem svetovanju in analizi, s posebnim poudarkom na problemih s področja izbranega modula. Študent spozna konkretne probleme, ki se lahko pojavijo pri načrtovanju raziskav, zbiranju in urejanju podatkov, analizi, interpretaciji rezultatov ali komuniciranju z naročnikom.

Metode poučevanja in učenja

Pisno poročilo o najmanj enem sodelovanju z naročnikom.

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

 

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Sposobnost pristopa h konkretni statistični analizi, pri tem mora povezati pridobljena znanja, ali se naučiti novih.

Temeljni viri in literatura

  • Hand, D. J. (Editor), Everitt, B. S. (Editor). The Statistical Consultant in Action. Cambridge University Press 2007. 
  • Derr, J. Statistical Consulting: A Guide to Effective Communication Duxbury Press 1999.
  • CabreraJavier Cabrera (Author)
  • Visit Amazon's Javier Cabrera Page
  • See search results for this author
  • Are you an author? Learn about Author Central
  •  J., McDougall, A.. Statistical Consulting. Springer 2002.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411