Študij živih celic - praktično delo

Opis predmeta

Uvod v sodobne metode, ki omogočajo morfološko analizo živih celic. Poudarek je na svetlobnomikroskopskih metodah, ki omogočajo dolgotrajno vzdrževanje in  opazovanje celic pod mikroskopom ( pomen temperature pH, vlažnosti, slikanje v časovnem  zaporedju, analiza gibanja). Mehanizem in uporaba fluorescenčne označbe (GFP, DiI, Koleratoksin…) pri študiju celičnega gibanja, preraščanja in vitro poškodovanega področja, vpostavljanja medceličnih stikov, celične diferenciacije, dinamiki molekul membran, medcelične komunikacije, odzivanja na toksine…). Vzpodbujanje fluorescence povzroča tvorbo prostih radikalov, kar povzroča bledenje fluorokromov. Pregled metod, ki zmanjšajo fototoksičnost med opazovanjem fluorescenčno označenih celic (mikroskop z vrtečim se diskom, CLEM, antioksidanti). Razlaga artefaktov kot posledica fototoksičnosti.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

– poznavanje metod celične biologije  ( fluorescenčno označevanje, sekvenčno slikanje, …)

– sposobnost interpretacije procesov v živi celici (spreminjanje arhitekture citoskeleta, vezikularnega transporta, dinamike membranskih molekul)

– razumevanje celične dinamike in vitro (epitelijsko mezenhimska transformacija, vzpostavljanje medceličnih stikov…)

– razumevanje razlogov za artefakte zaradi fototoksičnosti…)

Metode poučevanja in učenja

Razprava o teoretičnih principih in praktičnem delu v laboratoriju, priprava  bioloških vzorcev, analiza mikrografij, seminarsko delo, konzultacije

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 

študent:

– razume dinamika celičnih struktur

– pozna mehanizme delovanje celice

– pozna metode označevanja celic

– pozna razloge fototoksičnosti

Temeljni viri in literatura

1. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2008) Molecular biology of the cell, 5th edition.

   2. revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411