Studijska in snemalna tehnika

Opis predmeta

 • Gradniki avdio sistema
 • Gradniki video sistema
 • Akustika (definicija in osnovne lastnosti, akustika prostorov, primeri akustičnih rešitev)
 • Avdio signali in mikrofoni (fizikalne osnove dinamičnih in kondenzatorskih mikrofonov, PPM/VU metri, simetrični avdio signali, smerne/frekvenčne karakteristike, X/Y in M-S stereo.
 • Avdio mešalne mize in snemalniki (vhodni/izhodni moduli, karakteristike ekvalizatorjev)
 • Zapis na feromagnetni material (sistemi z vrtljivo glavo, digitalni avdio snemalniki)
 • Kamere (osnovne lastnosti, slikovni senzorji (CCD/3CCD)
 • TV monitorji (video pretvornik, računalniški zasloni/video monitorji, Plazma, LCD, LED, OLED)
 • Video mešalne mize
 • Magnetoskopi
 • Digitalni zapis videa (digital Beta, DV in MiniDV, DVCPRO, DVCAM, Betacam SX, Digital S, HDCAM, DVCPRO 50, IMX 2000)
 • Obdelava videa (linaerna montaža, časovna koda (LTC, VITC), nelinearna montaža, karakter generator, video grafika, računalniška obdelava slike
 • TV osvetljava (svetlobna orodja, tip svetlobnega vira, kot osvetlitve, vloga svetlobnega vira, svetlobni stili, slikovni ključi
 • Virtualni studio (definicija pojma, princip delovanja, primeri virtualnih scen)

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pregled in obvladovanje temeljnih in strokovnih znanj s področja audio vizualne producije. Poznavanje temeljnih zakonitosti obstoječih in novih medijev, poznavanje temeljnih zakonitosti oblikovanja ter  ustvarjanja multimedijskih vsebin, poznavanje delovanja multimedijskih naprav.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi na  laboratorijskih vajah.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje delovanja naprav studijske in snemalne tehnike stališča načina zajema vsebin (avdio in video), povezljivosti z drugimi napravami, sistemov za mešanje signalov ter uporabljanih formatov. Načini shranjevanja vsebin ter oddajanja v eter po različnih prenosnih poteh.

Temeljni viri in literatura

Television Production Book/ Copyright 1980-2006, Roger Inman and Greg Smith.  http://www.tv-handbook.com/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411