Tehnični informacijski sistemi

Opis predmeta

Proizvodni sistem. Razvojni, izdelovalni, komercialni, finančni in upravljalski sistemi v proizvodnji. Informacijski sistemi v proizvodnji ERP, PDM in PLM sistemi. Izdelek ali storitev kot nosilec procesa. Popis izdelka ali storitve s podatki, ki so pomembni za celoten življenjski cikel. Življenjski cikel izdelka. Spremljanje izdelka skozi življenjski cikel. Prepoznavanje procesa v proizvodnji in generiranje podatkov o izdelku. Značilnosti PLM sistemov. Struktura PLM sistemov. Uvajanje PLM sistemov v proizvodno okolje. Varovanje informacij. Delo v oblaku in vpliv na poslovni proces. ISO sistem zagotavljanja kakovosti. Logična povezava ISO sistema z uporabo PDM/PLM sistemov.

Seminarske naloge: Popis realnega izdelka s podatki. Izdelki v življenjskem ciklu. Spremljanje podatkov izdelka skozi ves čas življenjskega cikla. Opredelitev zaznave pravega podatka v določenem času.

Modeliranje procesiranja podatkov v določenem procesu. Identifikacija podatkov za kakovostno upravljanje. Prenos podatkov določen PDM/PLM sistem.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Izobraževalni cilji: Osnovni namen predmeta je pregledati funkcionalnost PDM/PLM sistemov: inženirski model izdelka, kontrola dostopa, informacijski tok in odobritve, klasifikacijski modeli, strukturna kosovnica, prekrivanje funkcionalnosti z drugimi informacijskimi sistemi. Velika pozornost bo namenjena modeliranju procesov, ker dober model predstavlja izhodišče za optimiranje in obvladovanju podakov o izdelku skozi celoten življenjski cikel; kot izhodišče bo vzet ARIS model.

Metode poučevanja in učenja

V primeru manjšega števila študentov pod 5 bo študij izveden po predloženi literaturi in s konzultacijami. Običajno pa s predavanji in vajami za pripravo seminarskih nalog.

Pomemben delež zajema samostojno delo z uporabo pridobljenih znanj na konkretnem primeru.

Predvideni študijski rezultati

Slušatelj je po zaključku predmeta usposobljen za samostojno in multidisciplinarno timsko delo na področju sledenja podatkov o izdelkih skozi celoten življenjski cikel. Na ugotovljenem informacijskem toku bo sposoben zasnovati model podjetja, ki je izhodišče za prenovo in optimizacijo poslovanja.

Temeljni viri in literatura

Abramovici M., Aidi Y. (2013) Next Generation Product Lifecycle Management (PLM). In: Fathi M. (eds) Integration of Practice-Oriented Knowledge Technology: Trends and Prospectives. Springer, Berlin, Heidelberg

John Stark, Product Lifecycle Management (Volume 1): 21st Century Paradigm for Product Realisation, Springer, 2019 (4th edition)

John Stark, Product Lifecycle Management (Volume 2): The Devil is in the details, Springer, 2016

John Stark, Product Lifecycle Management (Volume 3): The Executive Summary, Springer, 2018

DUHOVNIK, Jože, TAVČAR, Jože. Elektronsko poslovanje in tehnični informacijski sistemi : PDMS – products data management systems, (Konstruiranje: raziskave, razvoj in uporaba, 2). 1. tisk. Ljubljana: LECAD, Fakulteta za strojništvo, 2000. 243 str. loč. pag., [7] f. zganj. pril., ilustr., tabele. ISBN 961-6238-43-4. [COBISS.SI-ID 108401920]

Eigner, M.; Stelzer, R.: Product Lifecycle Management. Ein Leitfaden für Product Development und Lifecycle Management. 2. Auflage. Springer Verlag : Berlin Heidelberg, 2009.

BELLIVEAU, P. GRIFFIN, A., SOMERMEYER, S. The PDMA toolbook for new product development, Hoboken: Wiley, 2004.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411