Tehnike programiranja

Opis predmeta

Uvod v programiranje in informacijske tehnologije. Pregled področja na izbranih primerih strojne in programske opreme v multimediji.

Temeljna vsebinska področja vključujejo:

 • Uvod v digitalni svet
 • Zgradbo in delovanje računalnika
 • Programska oprema
 • Algoritem
 • Metode programiranja
 • Programski jeziki
 • Načrtovanje programov
 • Testiranje in vzdrževanje programov

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti študenta  z osnovnimi tehnikami programiranja in zgradbo in delovanjem računalnika. Študent osvoji principe in metode programiranja. V okviru vaj se študenti spoznajo s programskimi orodji ter se naučijo programirati v izbranem programskem jeziku.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Študent razume osnovne metode reševanja problemov z računalnikom in osnovne tehnike programiranja. Študent pozna zgradbo in delovanje osebnega računalnika, ter osnovna programska orodja.

Temeljni viri in literatura

 1. M. Sprankle, J. Hubbard, Problem Solving and Programming Concepts, Pearson, deveta izdaja, 2012.
 2. G. Perry, Absolute Begginer's Guide to Programming, QUE, druga izdaja, 2001.
 3. B. K. Williams, S. C. Sawyer, Using information technology: a practical introduction to computers & communications, McGraw Hill , deveta izdaja, 2010.
 4. J. Pollock, JavaScript: A Beginner's Guide, McGraw Hill, četrta izdaja, 2013

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411