Tehniška statistika

Opis predmeta

Statistični postopki, primerni predvsem za reševanje problemov v tehniki:

Načrtovanje statističnega opazovanja in zbiranja podatkov. Ustrezna predstavitev podatkov. Ocenjevanje parametrov in preverjanje statističnih domnev. Regresija in korelacija. Analiza poskusov. Časovne vrste. Metode za vzorčenje in za nadzor ter opazovanje industrijskih procesov. Seznanitev z ustreznimi programskimi orodji za reševanje statističnih problemov v tehniki.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Spretnost zbiranja, statistične interpretacije podatkov ter kritične analize rezultatov in meritev v tehniki z ustrezno izbranimi statističnimi metodami.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, seminarske naloge, konzultacije. Skupinska analiza, interpretacija in reševanje statističnih problemov.

Predvideni študijski rezultati

Osvojiti osnovne statistične metode, ki jih uporabljamo v tehniki, znati med njimi razločevati in izbirati ter biti sposoben izdelati statistično analizo z vsebinsko razlago in si pri tem pomagati z ustreznimi programskimi orodji za statistiko.

Temeljni viri in literatura

  • R.S.Kenett, S.Zacks,D.Amberti: Modern Industrial Statistics: with Applications in R,MINITAB, and JMP, Wiley 2014.

  • D. C. Montgomery, G. C. Runger: Applied statistics and probability for engineers, John Wiley & Sons, 2007.

  • W. C. Navidi: Statistics for Engineers and Scientists, McGraw-Hill, 2007 .

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411