Telekomunikacijske naprave in omrežja

Opis predmeta

 • Uvod v telekomunikacije: zgodovina telekomunikacij.
 • Osnove telekomunikacijskih signalov:  lastnosti analognih in digitalnih signalov.
 • Obdelava telekomunikacijskih signalov :  kodiranje, modulacija, sodostop.
 • Omrežne povezave: osnove prenosa informacije na daljavo  in  fizikalne omejitve prenosnih medijev, prenosna kapaciteta kanala.
 • Osnove telekomunikacijskih protokolov: plastni model in standardizacija, vrste in namen protokolov.
 • Namen in princip delovanja osnovnih telekomunikacijskih omrežnih naprav.
 • Pregled vrst, topologij in ključnih tehnologij v hierarhični razdelitvi telekomunikacijskih omrežij.
 • Širokopasovni dostop do Interneta: pregled tehnologij, razpoložjivosti in varnosti povezav.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Uvodni predmet za pridobitev temeljnih znanj, ki so potrebna pri razumevanju vsebin nadaljevalnih strokovnih predmetov na področju multimedijskih komunikacij.

Podajanje temeljnih znanj za razumevanje osnov prenosa informacije na daljavo in spoznavanje osnovnih principov delovanja telekomunikacijskih omrežij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in  laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje osnovnih omejitev pri prenosu informacije. Razumevanje  osnovnih principov v  delovanju telekomunikacijskih omrežij.

Poznavanje  omrežnih tehnologij skozi pregled obstoječe telekomunikacijske infrastrukture.

Temeljni viri in literatura

 1. Hioki, W: Telecommunications, Prentice-Hall, New Jersey, 2001, 664 str., ISBN 0-13-020031,
 2. Goleniewski L., Telecommunications Essentials, Addison-Wesley, 2007, ISBN 0-321-42761-0,
 3.  Dodd, A. Z., The Essential Guide to Telecommunications, Prentice-Hall, 2012, ISBN 0137058918.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411