Terminali in aplikacije

Opis predmeta

  • Komunikacija med človekom in strojem, delovanje človeških čutil in možganov, objektivna in subjektivna percepcija, pomen ergonomije.
  • Lastnosti terminalne opreme: vhodno-izhodne naprave, povezljivost, zgradba, funkcionalnost.
  • Načrtovanje in razvoj aplikacij z upoštevanjem specifičnih omejitev različnih terminalov in operacijskih sistemov.
  • Načrtovanje in razvoj mobilnih spletnih aplikacij prilagojenih prikazu na poljubnem terminalu.
  • Načrtovanje in razvoj uporabniških vmesnikov za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Namen predmeta je podati koncepte razvoja novih aplikacij za različne vrste uporabniških terminalov ter prikazati probleme pri prilagajanju vsebin za specifične lastnosti terminalske opreme. Študenti bodo pridobili razumevanje tehnoloških razlik med sodobnimi napravami in sposobnost vzpostavitve kompatibilnih multimedijskih storitev na različnih  napravah.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, individualno delo, projektno delo, sodelovalno učenje.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje lastnosti in omejitev terminalne opreme, problemov pri načrtovanju uporabniških vmesnikov ter problemov pri interakciji med človekom in strojem.

Razumevanje osnovnih postopkov in zahtev pri načrtovanju terminalne opreme, uporabniških vmesnikov in prilagodljivih aplikacij.

Temeljni viri in literatura

  1. Russell Beale, Alan J. Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd: Human-computer Interaction, Prentice Hall, (February 1997), 1997, ASIN 0134372115
  2. Steve Krug: Don’t Make Me Think!, A common sense approach to web usability, Second Edition, New Riders Publishing, Berkeley, California USA, 2006, ISBN 0-321-34475-8
  3. Serengul Smith-Atakan: Human-Computer Interaction, Middlesex University Press, 2006, ISBN-13: 978-184480454-2

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411