Toksini in biomembrane

Opis predmeta

Predmet bo obravnaval delovanje izbranih toksinov na biokemijske in regulatorne procese v celicah. Poudarek bo na razvozlavanju mehanizma delovanja teh toksinov zlasti glede vezave, vrinjanja v membrane ter na odkrivanju specifičnih membranskih domen in strukturnih motivov toksinov, ki so odgovorni za poškodbo celic. Drug poudarek pa bo na preučevanju vpliva nekaterih toksinov na celične signalne poti in posledično na delovanje prizadetih celic (eksocitoza, apoptoza itd.). Na izbranih primerih bo prikazana tudi uporabnost membransko aktivnih proteinov ali njihovih derivatov v biomedicini, biotehnologiji in farmakologiji.

Predmet bo ponudil vsebine, ki obravnavajo: (i) delovanje izbranih citolitičnih toksinov na membrane (aktinoporini iz morskih vetrnic, ostreolizin in podobni proteini iz gliv, bakterijski CDC citolizini, perforinu podobni proteini z MACPF domenami, alkilpiridinijevi polimeri iz spužev in njihovi sintetični analogi), njihove mehanizme delovanja in posledice za celico; (ii) toksične fosfolipaze iz kačjih strupov, njihov mehanizem delovanja, načini internalizacije, vezava na celične proteine ter vpliv na signalne poti v celici in eksocitozo.

Cilji in kompetence

Študent se bo poglobil v ožjo raziskovalno problematiko, ki jo bo nadgrajeval v svoji doktorski disertaciji. Predmet ni namenjen ekstenzivnemu širjenju teoretičnega znanja, pač pa je cilj predstavitev določenih problemov in obladovanje specifičnih metod in tehnik, ki lahko pripomorejo k rešitvi problemom. Namenjen je tudi poznavanju pregleda predhodnih raziskav s področja bodoče doktorske disertacije študenta.

Metode poučevanja in učenja

Neposredna predavanja naštetih nosilcev (vsak pet ur), priprava in vodenje Journal clubov; priprava problemskih nalog, diskusije in konzultacije glede njihovega reševanja. Pregled in poprava rešitev problemskih nalog.

Predvideni študijski rezultati

Zgoraj opisan pristop se mora odraziti v pravilnem načrtovanju raziskav in poskusov, ki vodijo k preiskusu hipotez zastavljenih v temi doktorske disertacije.

Reference nosilca

Tom Turk

 

1. MIKELJ, Miha, PRAPER, Tilen, DEMIČ, Rok, HODNIK, Vesna, TURK, Tom, ANDERLUH, Gregor. Electroformation of giant unilamellar vesicles from erythrocyte membranes under low-salt conditions. Analytical biochemistry, ISSN 0003-2697, Apr. 2013, vol. 435, iss. 2, str. 174-180. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003269713000031, doi: 10.1016/j.ab.2013.01.001. [COBISS.SI-ID 36978693]

2. ZOVKO, Ana, VIKTORSSON, Kristina, LEWENSOHN, Rolf, KOLOŠA, Katja, FILIPIČ, Metka, XING, Hong, KEM, William R., PALEARI, Laura, TURK, Tom. APS8, a polymeric alkylpyridinium salt blocks [alpha]7 nAChR and induces apoptosis in non-small cell lung carcinoma. Marine drugs, ISSN 1660-3397, 2013, vol. 11, no. 7, str. 2574-2594. http://www.mdpi.com/1660-3397/11/7/2574, doi: 10.3390/md11072574. [COBISS.SI-ID 2854223]

3. GRANDIČ, Marjana, ARÁOZ, Romulo, MOLGÓ, Jordi, TURK, Tom, SEPČIĆ, Kristina, BENOIT, Evelyne, FRANGEŽ, Robert. Toxicity of the synthetic polymeric 3-alkylpyridinium salt (APS3) is due to specific block of nicotinic acetylcholine receptors. Toxicology, ISSN 0300-483X. [Print ed.], 2013, vol. 303, no. 1, str. 25-33. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300483X12003654, doi: 10.1016/j.tox.2012.10.013. [COBISS.SI-ID 3598970]

4. GRANDIČ, Marjana, ZOVKO, Ana, FRANGEŽ, Robert, TURK, Tom, SEPČIĆ, Kristina. Binding and permeabilization of lipid bilayers by natural and synthetic 3-alkylpyridinium polymers. Bioorganic & Medicinal Chemistry, ISSN 0968-0896. [Print ed.], 2012, vol. 20, issue 5, str. 1659-1664, doi: 10.1016/j.bmc.2012.01.027. [COBISS.SI-ID 2500687]

5. ZOVKO, Ana, VAUKNER, Maja, SEPČIĆ, Kristina, POHLEVEN, Franc, JAKLIČ, Domen, GUNDE-CIMERMAN, Nina, TURK, Tom, et al. Antifungal and antibacterial activity of 3-alkylpyridinium polymeric analogs of marine toxins. International biodeterioration & biodegradation, ISSN 0964-8305. [Print ed.], 2012, vol. 68, str. 71-77. http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2011.10.014, doi: 10.1016/j.ibiod.2011.10.014. [COBISS.SI-ID 2500943]

6. GRANDIČ, Marjana, ARAOZ, Romulo, MOLGÓ, Jordi, TURK, Tom, SEPČIĆ, Kristina, BENOIT, Evelyne, FRANGEŽ, Robert. The non-competitive acetylcholinesterase inhibitor APS 12-2 is a potent antagonist of skeletal muscle nicotinic acetylcholine receptors. Toxicology and applied pharmacology, ISSN 0041-008X, 2012, vol. 265, no. 2, str. 221-228, doi: 10.1016/10.1016/j.taap.2012.09.024. [COBISS.SI-ID 3587706]

7. REGALADO, Erik L., TURK, Tom, TASDEMIR, Deniz, GORJANC, Manca, KAISER, Marcel, THOMAS, Olivier, FERNÁNDEZ, Rogelio, AMADE, Philippe. Cytotoxic and haemolytic steroidal glycosides from the Caribbean sponge Pandaros acanthifolium. Steroids, ISSN 0039-128X begin_of_the_skype_highlighting 0039-128X FREE end_of_the_skype_highlighting. [Print ed.], 2011, vol. 76, iss. 12, str. 1389-1396, doi: 10.1016/j.steroids.2011.07.010. [COBISS.SI-ID 2610511]

8. GRANDIČ, Marjana, SEPČIĆ, Kristina, TURK, Tom, JUNTES, Polona, FRANGEŽ, Robert. In vivo toxic and lethal cardiovascular effects of a synthetic polymeric 1,3-dodecylpyridinium salt in rodents. Toxicology and applied pharmacology, ISSN 0041-008X, 2011, vol. 255, no. 1, str. 86-93, doi: 10.1016/j.taap.2011.06.003. [COBISS.SI-ID 3364218]

9. RAZPOTNIK, Andrej, KRIŽAJ, Igor, ŠRIBAR, Jernej, KORDIŠ, Dušan, MAČEK, Peter, FRANGEŽ, Robert, KEM, William R., TURK, Tom. A new phospholipase A[sub]2 isolated from the sea anemone Urticina crassicornis – its primary structure and phylogenetic classification. FEBS journal, ISSN 1742-464X, 2010, vol. 277, no. 12, str. 2641-2653, doi: 10.1111/j.1742-4658.2010.07674.x. [COBISS.SI-ID 23636263]

10. RAZPOTNIK, Andrej, KRIŽAJ, Igor, KEM, William R., MAČEK, Peter, TURK, Tom. A new cytolytic protein from the sea anemone Urticina crassicornis that binds to cholesterol- and sphingomyelin-rich membranes. Toxicon, ISSN 0041-0101. [Print ed.], 2009, vol. 53, no. 7/8, str. 762-769. http://dx.doi.org/10.1016/j.toxicon.2009.02.007, doi: 10.1016/j.toxicon.2009.02.007. [COBISS.SI-ID 1956175]

Igor Križaj

1. OTA, Katja, MIKELJ, Miha, PAPLER, Tadeja, LEONARDI, Adrijana, KRIŽAJ, Igor, MAČEK, Peter. Ostreopexin : a hemopexin fold protein from the oyster mushroom, Pleurotus ostreatus. Biochimica et biophysica acta, Proteins and proteomics, ISSN 1570-9639, 2013, vol. 1834, no. 8, str. 1468-1473, doi: 10.1016/j.bbapap.2013.03.027. [COBISS.SI-ID 26658599]

2. SAJEVIC, Tamara, LEONARDI, Adrijana, KOVAČIČ, Lidija, LANG BALIJA, Maja, KURTOVIĆ, Tihana, PUNGERČAR, Jože, HALASSY, Beata, TRAMPUŠ-BAKIJA, Alenka, KRIŽAJ, Igor. VaH3, one of the principal hemorrhagins in Vipera ammodytes ammodytes venom, is a homodimeric P-IIIc metalloproteinase. Biochimie, ISSN 0300-9084, 2013, vol. 95, issue 6, str. 1158-1170, doi: 10.1016/j.biochi.2013.01.003. [COBISS.SI-ID 26474535]

3. OTA, Katja, LEONARDI, Adrijana, MIKELJ, Miha, SKOČAJ, Matej, WOHLSCHLAGER, Therese, KÜNZLER, Markus, AEBI, Markus, NARAT, Mojca, KRIŽAJ, Igor, ANDERLUH, Gregor, SEPČIĆ, Kristina, MAČEK, Peter. Membrane cholesterol and sphingomyelin, and ostreolysin A are obligatory for pore-formation by a MACPF/CDC-like pore-forming protein, pleurotolysin B. Biochimie, ISSN 0300-9084, 2013, vol. 95, iss. 10, str. 1855-1864, doi: 10.1016/j.biochi.2013.06.012. [COBISS.SI-ID 26868007]

4. VARDJAN, Nina, MATTIAZZI, Mojca, ROWAN, Edward G., KRIŽAJ, Igor, PETROVIČ, Uroš, PETAN, Toni. Neurotoxic phospholipase A[sub]2 toxicity model : an insight from mammalian cells. Communicative & integrative biology, ISSN 1942-0889. [Online ed.], 2013, vol. 6, no. 3, str. 23600-1-23600-3, doi: 10.4161/cib.23600. [COBISS.SI-ID 26545959]

5. HALASSY, Beata, BRGLES, Marija, HABJANEC, Lidija, LANG BALIJA, Maja, KURTOVIĆ, Tihana, MARCHETTI DESCHMANN, Martina, KRIŽAJ, Igor, ALLMAIER, Günter. Intraspecies variability in Vipera ammodytes ammodytes venom related to its toxicity and immunogenic potential. Comparative biochemistry and physiology. CBP, ISSN 1532-0456, 2011, vol. 153, no. 2, str. 223-230, doi: 10.1016/j.cbpc.2010.10.007. [COBISS.SI-ID 24083495]

6. SAUL, Friderick A., PRIJATELJ, Petra, NORMAND, Brigitte V. de, VILLETTE, Benoit, RAYNAL, Bertrand, PUNGERČAR, Jože, KRIŽAJ, Igor, FAURE, Grazyna. Comparative structural studies of two natural isoforms of Ammodytoxin, phospholipases A[sub]2 from Vipera ammodytes ammodytes which differ in neurotoxicity and anticoagulant activity. Journal of structural biology, ISSN 1047-8477, 2010, vol. 169, no. 3, str. 360-369, doi: 10.1016/j.jsb.2009.10.010. [COBISS.SI-ID 23047975]

Kristina Sepčić

 

1. SCHLUMBERGER, Sébastien, KRISTAN, Katarina, OTA, Katja, FRANGEŽ, Robert, MOLGÓ, Jordi, SEPČIĆ, Kristina, BENOIT, Evelyne, MAČEK, Peter. Permeability characteristics of cell-membrane pores induced by ostreolysin A/pleurotolysin B, binary pore-forming proteins from the oyster mushroom. FEBS letters, ISSN 0014-5793. [Print ed.], 2014, vol. 588, no. 1, str. 35-40, doi: 10.1016/j.febslet.2013.10.038. [COBISS.SI-ID 2958415]

2. OTA, Katja, LEONARDI, Adrijana, MIKELJ, Miha, SKOČAJ, Matej, WOHLSCHLAGER, Therese, KÜNZLER, Markus, AEBI, Markus, NARAT, Mojca, KRIŽAJ, Igor, ANDERLUH, Gregor, SEPČIĆ, Kristina, MAČEK, Peter. Membrane cholesterol and sphingomyelin, and ostreolysin A are obligatory for pore-formation by a MACPF/CDC-like pore-forming protein, pleurotolysin B. Biochimie, ISSN 0300-9084, 2013, vol. 95, iss. 10, str. 1855-1864, doi: 10.1016/j.biochi.2013.06.012. [COBISS.SI-ID 26868007]

3. BOTIĆ, Tanja, KRALJ KUNČIČ, Marjetka, SEPČIĆ, Kristina, KNEZ, Željko, GUNDE-CIMERMAN, Nina. Salt induces biosynthesis of hemolytically active compounds in the xerotolerant food-borne fungus Wallemia sebi. FEMS microbiology letters, ISSN 0378-1097. [Print ed.], 2012, vol. 326, issue 1, str. 40-46. http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6968.2011.02428.x, doi: 10.1111/j.1574-6968.2011.02428.x. [COBISS.SI-ID 2446671]

4. LUNDER, Mojca, DREVENŠEK, Gorazd, HAWLINA, Simon, SEPČIĆ, Kristina, ŽIBERNA, Lovro. Cardiovascular effects induced by polymeric 3-alkylpyridinium salts from the marine sponge Reniera sarai. Toxicon, ISSN 0041-0101. [Print ed.], 2012, vol. 60, issue 6, str. 1041-1048, doi: 10.1016/j.toxicon.2012.07.007. [COBISS.SI-ID 2612559]

5. DEFANT, Andrea, MANCINI, Ines, RASPOR DALL'OLIO, Lucija, GUELLA, Graziano, TURK, Tom, SEPČIĆ, Kristina. New structural insights into saraines A, B, and C, macrocyclic alkaloids from the mediterranean sponge Reniera (Haliclona) sarai. European journal of organic chemistry, ISSN 1434-193X, 2011, vol. 2011, issue 20-21, str. 3761-3767. http://dx.doi.org/10.1002/ejoc.201100434, doi: 10.1002/ejoc.201100434. [COBISS.SI-ID 2395471]

6. RESNIK, Nataša, SEPČIĆ, Kristina, PLEMENITAŠ, Ana, WINDOFFER, Reinhard, LEUBE, Rudolf, VERANIČ, Peter. Desmosome assembly and cell-cell adhesion are membrane raft-dependent processes. The Journal of biological chemistry, ISSN 0021-9258, 2011, vol. 286, issue 2, str. 1499-1507, ilustr., doi: 10.1074/jbc.M110.189464. [COBISS.SI-ID 27616729]

Gregor Anderluh

1. ROJKO, Nejc, KRISTAN, Katarina, VIERO, Gabriella, ŽEROVNIK, Eva, MAČEK, Peter, DALLA SERRA, Mauro, ANDERLUH, Gregor. Membrane damage by an [alpha]-helical pore forming protein Equinatoxin II proceeds through succesion of ordered steps. The Journal of biological chemistry, ISSN 0021-9258, 2013, vol. 288, issue 33, 23704-23715, ilustr., doi: 10.1074/jbc.M113.481572. [COBISS.SI-ID 2836815]

2. ASSAD KAHN, Suzana, ANDERLUH, Gregor, et al. Equinatoxin II potentiates temozolomide- and etoposide-induced glioblastoma cell death. Current topics in medicinal chemistry, ISSN 1568-0266, 2012, vol. 12, no. 19, str. 2082-2093, doi: 10.2174/1568026611212190006. [COBISS.SI-ID 5209626]

3. BAVDEK, Andrej, KOSTANJŠEK, Rok, ANTONINI, Valeria, LAKEY, Jeremy H., DALLA SERRA, Mauro, GILBERT, Robert J., ANDERLUH, Gregor. pH dependence of listeriolysin O aggregation and pore-forming ability. FEBS journal, ISSN 1742-464X, 2012, vol. 279, iss. 1, str. 126-141. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-4658.2011.08405.x/pdf, doi: 10.1111/j.1742-4658.2011.08405.x. [COBISS.SI-ID 4881690]

4. PRAPER, Tilen, SONNEN, Andreas F.- P., VIERO, Gabriella, KLADNIK, Aleš, FROELICH, Christopher J., ANDERLUH, Gregor, DALLA SERRA, Mauro, GILBERT, Robert J., et al. Human perforin employs different avenues to damage membranes. The Journal of biological chemistry, ISSN 0021-9258, 2011, vol. 286, issue 4, str. 2946-2955. http://www.jbc.org/cgi/doi/10.1074/jbc.M110.169417, doi: 10.1074/jbc.M110.169417. [COBISS.SI-ID 2282319]

5. GARCÍA-SÁEZ, Ana J., BUSCHHORN, Sabine B., KELLER, Heiko, ANDERLUH, Gregor, SIMONS, Kai, SCHWILLE, Petra. Oligomerization and pore formation by Equinatoxin II inhibit endocytosis and lead to plasma membrane reorganization. The Journal of biological chemistry, ISSN 0021-9258, 2011, vol. 286, no. 43, str. 37768-37777. http://www.jbc.org/content/early/2011/09/01/jbc.M111.281592.full.pdf+html, doi: 10.1074/jbc.M111.281592. [COBISS.SI-ID 4782874]

6. POPOVIC, Matija, BELLA, Juraj, ZLATEV, Ventsislav, HODNIK, Vesna, ANDERLUH, Gregor, BARLOW, Paul N., PINTAR, Alessandro, PONGOR, Sándor. The interaction of Jagged-1 cytoplasmic tail with afadin PDZ domain is local, folding-independent, and tuned by phosphorylation. Journal of molecular recognition, ISSN 0952-3499, 2011, vol. 24, issue 2, str. 245-253. http://dx.doi.org/10.1002/jmr.1042, doi: 10.1002/jmr.1042. [COBISS.SI-ID 2220111]

 

Temeljni viri in literatura

Pregledni članki in novejši znanstveni članki s področja/Review papers and recent scientific papers

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411