Vedenje porabnikov in trženjske strategije v biotehniki

Opis predmeta

 • Sprejemanje potrošnih odločitev in mehanizmi procesiranja informacij
 • Poznavanje izdelkov in vpletenost v nakup
 • Modeliranje vedenja porabnikov
 • Vplivi okolja na vedenje porabnikov
 • Analiza porabnikov in trženjska analiza

Cilji in kompetence

Cilji:

Študent bo spoznal proces in načine nakupnega odločanja ter sodobne teorije in aplikacije na multidisciplinarnem področju proučevanja vedenja porabnikov.

 

Kompetence:

Študent bo usposobljen za identifikacijo in povezovanje različnih notranjih in zunanjih dejavnikov in vidikov, ki vplivajo na nakupno vedenje.

Znal bo izvesti empirične raziskave na tem področju.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminar

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent bo razumel in znal celovito obravnavati vsebine in probleme na področju vedenja porabnikov.

Reference nosilca

Prof. Dr. Leon Oblak     

 1. OJUROVIĆ Renata, MORO Maja, ŠEGOTIČ, Ksenija, GRLADINOVIĆ Tomislav, OBLAK, Leon. Analysis of the investment in wood processing and furniture manufacturing entities by key factors of competitiveness. Drv. ind., 2013, vol. 64, no. 2, str. 131-137. ISSN: 0012-6772. IF = 0,271. [COBISS.SI-ID 2071689].
 2. KITEK KUZMAN, Manja, MOTIK, Darko, BIČANIĆ, Kristina, VLOSKY, Richard P., OBLAK, Leon. A comparative analysis of consumer attitudes on the use of wood products in Slovenia and Croatia. Drv. ind., 2012, vol. 63, no. 2, str. 71-79. ISSN: 0012-6772. IF = 0,271. (CAB AN: 20123228133) [COBISS.SI-ID 2032521]
 3. JELAČIĆ, Denis, OBLAK, Leon, PETROVIĆ, Slavica, MORO, Maja, PIRC BARČIĆ, Andreja, ĆOŠIĆ, Vanja, MELOSKA, Živka. Wood sector media promotion in some South-East European countries. Drv. ind., 2012, vol. 63, no. 3, str. 195-203. ISSN: 0012-6772. IF = 0,271. (CAB AN: 20123329423) [COBISS.SI-ID 2052233]
 4. HROVATIN, Jasna, ŠIROK, Katja, JEVŠNIK, Simona, OBLAK, Leon, BERGINC, Jordan. Adaptability of kitchen furniture for elderly people in terms of safety. Drv. ind., 2012, vol. 63, no. 2, str. 113-120. ISSN: 0012-6772. IF = 0,271. (CAB AN: 20123228138) [COBISS.SI-ID 2032777]
 5. HROVATIN, Jasna, PREKRAT, Silvana, BERGINC, Jordan, ŠERNEK, Milan, ZUPANČIČ, Anton, OBLAK, Leon, MEDVED, Sergej. Strength comparison of joints at window frames. Drewno, ISSN 1644-3985, 2013, vol. 56, nr. 189, str. 128-135. [COBISS.SI-ID 2128009], [JCR, Scopus do 20. 8. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
 6. OBLAK, Leon, ZADNIK STIRN, Lidija, MORO, Maja, HROVATIN, Jasna, MOLE, Samo, KITEK KUZMAN, Manja. Choice of quantitative method for forecasting of parquet sales = Izbor kvantitativne metode za predviđanje prodaje parketa. Drvna industrija, ISSN 0012-6772, 2012, vol. 63, no. 4, str. 249-254. [COBISS.SI-ID 2071689], [JCR, SNIP, WoSdo 5. 2. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 28. 8. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 2]

 

Prof. Dr. Tanja Dmitrović

 1. ŠUSTER ERJAVEC, Hana, DMITROVIĆ, Tanja, POVALEJ BRŽAN Petra (2014; accepted for publication): The drivers of customer satisfaction and loyalty in service industries, Journal of Business Economics and Management. DOI:10.3846/16111699.2013.860614. ISSN: 1611-1699. JCR IF(2012) = 1.881, DI – business; 33/11 ; četrtina: 2. GY – economics; 55/33 ; četrtina: 1. SNIP IF(2012)=1.201, 1401 – Business, Management and Accounting (miscellaneous); 6/61; četrtina: 1.
 2. DMITROVIĆ, Tanja, VIDA, Irena (2010): Consumer behaviour induced by product nationality: the evolution of the field and its theoretical antecedents. Transform. bus. econ. (Spausd.), vol. 9, no. 1, pp. 145-165 ISSN: 1648-4460. JCR IF=1.670, DI – business; 38/101; četrtina: 2; GY – economics; 53/304; četrtina: 1. SNIP IF=0.653, 1406 – Marketing; 55/123; četrtina: 2. [COBISS.SI-ID 19262950].
 3. DMITROVIĆ, Tanja, VIDA, Irena (2009): The role of product nationality in purchase behavior. Ekonomska istraživanja (Economic Research), vol. 22, no. 2, pp. 25-39. ISSN 1331-677X. JCR IF=0.036, GY – economics; 240/245 ; četrtina: 4. SNIP IF=0.036, 3305 – Geography, Planning and Development; 432/505; četrtina: 4  [COBISS.SI-ID 18568166].
 4. DMITROVIĆ, Tanja, VIDA, Irena, REARDON, James (2009): Purchase behavior in favor of domestic products in the West Balkans. International business review, vol. 18, no. 5, pp. 523-535. ISSN: 0969-5931. JCR IF=1.062 DI – business; 57/87; četrtina: 3. SNIP IF=0.913, 1406 – Marketing ; 48/110 ; četrtina: 2 [COBISS.SI-ID 18542054].
 5. VIDA, Irena, DMITROVIĆ, Tanja, OBADIA, Claude (2008): The role of ethnic affiliation in consumer ethnocentrism. European Journal of Marketing, vol. 42, no. 3/4, str. 327-343. ISSN 0309-0566. JCR IF=0.712, DI – business; 57/7 ; četrtina: 3. SNIP IF=1.061, 1406 – Marketing; 28/103; četrtina: 2 [COBISS.SI-ID 17740006].                     
 6. VIDA, Irena, DMITROVIĆ, Tanja. Product nationality, consumer ideologies and consumption: an appraisal of the literature with illustration of empirical work in South-East Europe. 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2009. III, 131 str., ilustr. ISBN 978-961-240-162-7. [COBISS.SI-ID 244962048].

Temeljni viri in literatura

 • Peter, J.P., Olson, J.C .2010. Consumer Behavior and Marketing Strategy, McGraw-Hill Higher Education, 9th International ed. 554 pages..
 • Znanstveni članki/Scientific articles.
 • Oblak, L. 2013. Trženje lesnih izdelkov in storitev. Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Ljubljana, 175 str.
 • Vida, Irena, Kos Koklič, Mateja, Bajde, Domen, Kolar, Tomaž, Čater, Barbara, Damjan, Janez. 2010. Vedenje porabnikov. 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2010. V, 299 str., ISBN 978-961-240-201-3.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411