Vizualne komunikacije in psihologija

Opis predmeta

  • Temeljni psihični procesi in funkcije. Osebnost. Modeli in teorije motivacije, emocij, kognicije, zaznavanja in komunikacije.
  • Vidno zaznavanje in kognicija. Socialno zaznavanje in kognicija. Komunikacija in komunikacijske veščine.
  • Psihološki vidiki vizualnih komunikacij in multimedijske tehnologije. Multimedijska grafika in multimedijski dizajn. Vloga in vpliv medijev v našem življenju.
  • Kiberprostor in virtualna resničnost. Kiberpsihologija.
  • Etika in vrednote v uporabi vizualnih komunikacij in (multi)medijev.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pridobivanje uvodnih in temeljnih spoznanj o psihologiji, kogniciji in osebnosti in psiholoških vidikih vizualne komunikacije in (multi)medijske tehnologije. Učinkovito in kritično razumevanje in uporaba tega znanja v poklicu in življenju.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske in avdiovizualne vaje.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje in poznavanje psiholoških (vedenjskih) in etičnih principov učinkovitega in odgovornega uporabljanja vizualnih komunikacij in (multi)medijske tehnologije.

Temeljni viri in literatura

  • Musek, J. (2005). Predmet, metode in področja psihologije. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2005.
  • Musek, J. (2012). Medijska psihologija. Online prezentacije.
  • Rutledge, P. (2010) "What is Media Psychology?", Media Psychology Research Center. Dostopno na: http://www.pamelarutledge.com/whatis-media-psychology/
  • Musek, J. & Musek Lešnik, K., Psihologija kiberprostora, (učbenik v pripravi)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411