Zbiranje podatkov v uradni statistiki

Opis predmeta

 • Sodobni pristopi v anketni metodologiji.

 • Administrativni viri in registri.

 • Masovni podatki.

 • Povezovanje podatkov iz različnih virov.

 • Druga aktualna vprašanja zbiranja podatkov v uradni statistiki, npr. breme poročanja, avtomatski zajem podatkov itd.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je pridobiti celovito in poglobljeno znanje o zbiranju podatkov v uradni statistiki.

Kompetence:

 • Poznavanje ter kritično ocenjevanje posameznih načinov zbiranja podatkov v uradni statistiki.

 • Poznavanje znanstvenih osnov zbiranja podatkov v uradni statistiki.

 • Usposobljenost za načrtovanje novih raziskav na področju zbiranja podatkov v uradni statistiki.

 • Strateško razmišljanje glede pomena posameznih načinov zbiranja podatkov v uradni statistiki.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.

 • Seminarji in vaje.

 • Konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo spoznal različne načine in specifike zbiranja podatkov v uradni statistiki ter se bo usposobil za samostojno znanstveno-raziskovalno delo na tem področju.

Reference nosilca

Mojca Bavdaž

1. BAVDAŽ, Mojca. Sources of measurement errors in business surveys. Journal of official statistics, ISSN 0282-423X, Mar. 2010, vol. 26, no. 1, str. 25-42.

2. BAVDAŽ, Mojca. The multidimensional integral business survey response model. Survey methodology, ISSN 0714-0045, Jun. 2010, vol. 36, no. 1, str. 81-93.

3. BAVDAŽ, Mojca, BERZELAK, Jernej, BOLKO, Irena, KRALJ, Marcel, LOTRIČ DOLINAR, Aleša, OGRAJENŠEK, Irena, VEHOVAR, Vasja. Stroški in napake v uradnih anketah : končno poročilo za ciljni raziskovalni projekt (CRP) Konkurenčnost Slovenije 2006-2013. Ljubljana: Ekonomska fakulteta: Fakulteta za družbene vede, 2012. [85] str.

4. GIESEN, Deirdre (urednik), BAVDAŽ, Mojca (urednik). Proceedings of the BLUE-ETS conference on burden and motivation in official business surveys, Heerlen, The Netherlands, 22-23 March 2011. Heerlen: Statistics Netherlands, 2011. 261 str. ISBN 978-90-357-2060-2.

Temeljni viri in literatura

 • Eurostat (2004). Handbook of Recommended Practices for Questionnaire Development and Testing in the European Statistical System. Najdeno na http://ec.europa.eu/eurostat/
  ramon/statmanuals/files/Handbook_of_Practices_for_Quest.pdf.

 • Madans, J. et al. (2011). Question Evaluation Methods: Contributing to the Science of Data Quality. John Wiley & Sons.

 • Snijkers, G. et al. (2013). Designing and Conducting Business Surveys. John Wiley & Sons.

 • Wallgren, A., & Wallgren, B. (2014). Register-based Statistics. Administrative Data for Statistical Purposes. 2.. izdaja. John Wiley & Sons.

 • Izbrani znanstveni članki in druga aktualna literatura s področja zbiranja podatkov v uradni statistiki. / Selected scientific articles and other readings on data collection in official statistics.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411