IV. Katedra za merjenja in robotiko

Katedra pokriva dve znanstveni področji: merjenja in robotiko.

Za obe področji je značilna močna vpetost v evropske raziskovalne projekte in tesno sodelovanje z industrijo. Obsega dva laboratorija: Laboratorij za metrologijo in kakovost ter Laboratorij za robotiko. Za laboratorije je značilna odlična opremljenost, ki nudi študentom mikavne možnosti za izvajanje praktičnih vaj in projektov. Katedra skrbi predvsem za izvajanje programa Tehniška kakovost na prvi in programa Robotika na drugi bolonjski stopnji. Člani katedre so predavatelji več osnovnih predmetov s področij merjenja in robotike tudi na programih Elektrotehnika in Avtomatika. Za vse predmete so pripravili odlične učbenike in študijska gradiva (nekatera tudi v angleškem jeziku).

Laboratorij za metrologijo in kakovost
Laboratorij za robotiko