Laboratorij za robotiko

Laboratorij goji že dolgoletno tradicijo kvalitetnih raziskav s področja robotike in biomedicinske tehnike ter prenosa izdelkov v industrijsko in rehabilitacijsko okolje. V zadnjem obdobju potekajo predvsem raziskave na področju dotika robota z okolico, gradnje in uporabe haptičnih vmesnikov, navidezne resničnosti na področju robotike ter merjenj v povezavi z roboti. Raziskave so vpete v domači industrijski in mednarodni raziskovalni prostor, dobivajo odmev v recenziranih mednarodnih publikacijah, mednarodnih povezavah in projektih.

Mednarodne aktivnosti zajemajo projekte financirane s strani EU, RTD STREP projekti v FP4 - FP7 (SENSATIONS, GENTLE/S, I-Match, ALLADIN, MIMICS, EVRYON, CARETOY, CYBERLEGS), bilateralno sodelovanje z 18 državami, laboratorij je član mreže EURON (The European Robotics Research Network). Prav tako je bogato sodelovanje z različnimi partnerji iz industrije, ki pokrivajo področje robotike v Slovenije (Yaskawa Slovenia, ABB Slovenija, DAX, FDS Research), kot tudi z industrijskimi partnerji z drugih področij (Trimo, LPKF, ETA Cerkno, Iskra Avtoelektrika). Laboratorij za robotiko je za prenos znanja v industrijo dobil v letu 2010 prestižno 3. nagrado EURON/EUnited Robotics Technology Transfer Award.

Laboratorij prenaša izkušnje v domače okolje na dodiplomske in podiplomske študente oziroma študijske programe in industrijske partnerje. Več desetletna je prepletenost delovanja laboratorija z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije, kot tudi ustaljeno sodelovanje s sorodnim odsekom na Institutu Jožef Stefan.

spletna stran:

http://robo.fe.uni-lj.si/

člani:

as. Aljaž Baumkircher mag. inž. el., soba DN010A, tel.: 8194
as. mag. Peter Čepon univ. dipl. inž. el., soba DSK02K-LR , tel.: 8465
dr. Timotej Gašpar mag. inž. el.
dr. Blaž Jakopin univ. dipl. inž. el.
prof. dr. Roman Kamnik univ. dipl. inž. el., soba DNK02F-LR, tel.: 8355
as. Peter Kmecl mag. inž. el., soba DN010A, tel.: 8197
dr. David Kraljić
as. dr. Peter Krapež mag. inž. el., soba DN010A, tel.: 8192
as. Ana Mandeljc mag. kin.
prof. dr. Zlatko Matjačić univ. dipl. inž. el.
prof. dr. Matjaž Mihelj univ. dipl. inž. el., soba DNK02I-LR, tel.: 8373
prof. dr. Marko Munih univ. dipl. inž. el., soba DZK06-KAB, tel.: 8219
doc. dr. Janez Podobnik univ. dipl. inž. el., soba DNK02F-LR, tel.: 8190
as. Luka Pogačnik mag. inž. el.
izr. prof. dr. Urška Puh dipl. fiziot.
Aleksander Rajhard dipl. inž. el., tel.: 8227
Aleš Ručigaj mag. inž. el.
Tina Starsgard mag. inž. med. kom.
as. dr. Sebastjan Šlajpah univ. dipl. inž. el., soba DN010A-LR, tel.: 8229
as. Aleš Zore mag. inž. el.