Laboratorij za slikovne tehnologije

V Laboratoriju za slikovne tehnologije raziskujemo in razvijamo postopke za obdelavo in analizo medicinskih slik ter inteligentne sisteme s strojnim in računalniškim vidom.

spletna stran:

http://lit.fe.uni-lj.si/

člani:

as. Žiga Bizjak mag. inž. el., soba AN416, tel.: 8780
izr. prof. dr. Miran Bürmen univ. dipl. inž. el., soba DN008C-LST , tel.: 8784
as. Lara Dular mag. fin. mat., tel.: 8788,8780
znan. sod. dr. Bulat Ibragimov univ. dipl. inž. el.
as. - raz. Leon Jarabek dr. med.
prof. dr. Boštjan Likar univ. dipl. inž. el., soba DZK07A/1-KAB, DN008C-LST , tel.: 8782
as. dr. Ana Marin mag. fiz.
doc. dr. Peter Naglič mag. fiz., tel.: 8780
prof. dr. Franjo Pernuš univ. dipl. inž. el., soba AN401B, tel.: 8781
as. Gašper Podobnik mag. inž. el., soba AN416, tel.: 8780
Domen Preložnik mag. inž. el.
prof. dr. Aneta Stefanovska univ. dipl. inž. el., tel.: 8780
izr. prof. dr. Žiga Špiclin univ. dipl. inž. el., soba DN008 C-LST, tel.: 8784
doc. dr. Dejan Tomaževič univ. dipl. inž. el., soba DN008C-LST , tel.: 8780
prof. dr. Tomaž Vrtovec univ. dipl. inž. el., soba DN008C-LST , tel.: 8783