Laboratorij za multimedijo

Dejavnost Laboratorija mulitmedijo se osredotoča na področje multimedijskih sistemov, mobilnih multimedijskih aplikacij (AR/VR), , načrtovanja uporabniške izkušnje in dostopnosti za vse. Pri svojih aktivnosti LMMFE tesno sodeluje z Laboratorijem za telekomunikacije (LTFE).

Pedagoško delo

Člani laboratorija sodelujejo pri izvajanju dodiplomskega, podiplomskega in doktorskega šudija. Izvajajo predmete s področij multimedijskih in RTV sistemov, snemanja, montaže in postptrodukcije ter uporabniške izkušnje.

Raziskave

Skupaj imata LMMFE in LTFE 40 raziskovalcev, od tega 14 mladih raziskovalcev in raziskovalcev z doktoratom s področja IKT, elektrotehnike, telekomunikacij, računalništva in informatike. 10+ raziskovalnih projektov na leto.

Partnerji Horizon 2020 in Interreg Europe projektov. Nosilci horizontale IoT v SRIPu Pametna mesta in skupnost ter nacionalne mreže FabLab Slovenije. Sodelujemo z največjimi slovenskimi IKT družbami v sklopu projekta EkoSmart.

Razvoj

IoT rešitve, dodajanje blockchain funkcij na naprave, telekomunikacijski protokoli, aplikacijski vmesniki (API), mobilne multimedijske aplikacije (AR/VR), nadgradnja konvergenčnih fiksnih in mobilnih omrežij v smeri 5G, načrtovanje uporabniške izkušnje in dostopnosti za vse. Digitalizacija drugih panog z uporabo teh IKT znanj.

Z izkušnjami in referencami vstopimo v okolje podjetja, poiščemo najbolj smiselne poti do rešitve z naborom širokega spektra interdisciplinarnih znanj. Zato skupaj z podjetji dosegamo izjemno uspešnost razvojnih projektov.

spletna stran:

http://ltfe.org

člani:

Andrej Bajželj , soba BN513B-LT1, tel.: 8803
prof. dr. Janez Bešter univ. dipl. inž. el., soba BN210-KAB, BN511-KAB , tel.: 8431,8441
Gregor Burger mag. inž. el., soba AN106, tel.: 8153
doc. dr. Nina Cvar univ. dipl. kult., soba BN513A, tel.: 8109
as. Franc Drobnič mag. inž. el., soba BN414-LT3, tel.: 8132
Robert Grdadolnik , soba AN106, tel.: 8118
izr. prof. dr. Jože Guna univ. dipl. inž. el., soba AN106, tel.: 8116
as. Žana Juvan mag. inž. mm., soba AN106, DN006, tel.: 8885
as. mag. Luka Mali univ. dipl. inž. el., soba BN414-LT3, tel.: 8103
as. Klemen Pečnik univ. dipl. inž. el., soba AN106, DN006, tel.: 8885
izr. prof. dr. Matevž Pogačnik univ. dipl. inž. el., soba AN106, tel.: 8101
as. - raz. dr. Jure Trilar univ. dipl. soc., soba BN513A-LT1
Anže Zadravec dipl. inž. mm. (UN), soba AN106, DN006, tel.: 8885