Laboratorij za strojno inteligenco

Laboratorij za strojno inteligenco je nastal v letu 2017 z združitvijo Laboratorija za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko (LUKS) in Laboratorija za Strojni Vid in je del Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. V Laboratoriju se izvaja tako pedagoško kot tudi raziskovalno delo. V okviru pedagoškega dela se v LSI-ju izvajajo naslednji predmeti: razpoznavanje vzorcev, signalianaliza signalovgovorne in slikovne tehnologije, inteligentni sistemi v avtomatiki, informacija in kodi, seminar iz biometričnih sistemovnaključni procesi in signalijezikovne in spletne tehnologije, slikovne tehnologije, računalniški vid, elektronika z digitalno tehniko, elektronika v avtomatiki, komunikacije v avtomatiki in vgradni sistemi. Člani laboratorija so raziskovalno dejavni na področjih, povezanih s vsebino naštetih predmetov, s čimer zagotavljajo aktualnost predavanih vsebin. Nedavne objave članov laboratorija so dosegljive na LSI strani s publikacijami.

Raziskovalno delo laboratorija je usmerjeno predvsem v: govorne in slikovne tehnologije, računalniški in strojni vid, strojno učenje, umetno inteligenco in razpoznavanje vzorcev. V okviru dela na govornih tehnologijah se člani laboratorija posvečajo problemom kot je samodejno razpoznavanje (slovenskega) govora, sintetiziranje (slovenskega, emocionalno obarvanega) govora, razpoznavanje govorcev, izgradnji sistemov za dialog, prostorsko lokalizacijo na podlagi akustičnih signalov, komunikaciji človek-stroj, ipd. Na področju slikovnih tehnologij je pozornost članov laboratorija usmerjena predvsem na področje biometričnih sistemov (razpoznavanje obrazov, odtisov dlani, prstnih odtisov, itd.), kjer aktivno sodelujejo s tujimi univerzami, organizirajo odmevne mednarodne konference in delavnice ter s svojim raziskovalnim delom prispevajo k razvoju področja.

člani:

Žiga Babnik mag. inž. rač. in inf.
Blaž Bortolato mag. fiz., soba BN204, tel.: 8839
izr. prof. dr. Simon Dobrišek univ. dipl. inž. el., soba BN204-LUKS , tel.: 8840
Marko Gorjanc , soba AZ301/1-LS, tel.: 8836
as. dr. Klemen Grm mag. inž. el., tel.: 8839
as. Marija Ivanovska mag. inž. el.
as. dr. Janez Križaj univ. dipl. inž. el., soba BN204, tel.: 8839
Ajda Lampe mag. inž. rač. in inf.
dr. Rok Mandeljc univ. dipl. inž. el., soba AZ-306, tel.: 8203
prof. dr. France Mihelič univ. dipl. mat., soba BN207-KAB, tel.: 8313,8841
as. Jon Natanael Muhovič mag. inž. rač. in inf.
izr. prof. dr. Boštjan Murovec univ. dipl. inž. el., soba AZ308-KLA, tel.: 8265
as. Martin Pernuš mag. inž. el.
doc. dr. Janez Perš univ. dipl. inž. el., soba AZ305-KLA , tel.: 8876
as. Peter Rot mag. inž. rač. in inf., tel.: 8839
izr. prof. dr. Vitomir Štruc univ. dipl. inž. el., soba BN204-LUKS, tel.: 8839