Programi in projekti ARRS

arrs logotipRaziskovalni programi in projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

 

 

RAZISKOVALNI IN INFRASTRUKTURNI PROGRAMI

NaslovŠifraOdgovorni nosilec / Odgovorni nosilec FETrajanje
Reaktorska fizikaP2-0073Luka Snoj
vodja projekta na UL FE: prof. ddr. Tomaž Gyergyek
01.01.2020 - 31.12.2025
Metrologija in kakovostP2-0225Janko Drnovšek
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Janko Drnovšek
01.01.2020 - 31.12.2025
Vzporedni in porazdeljeni sistemiP2-0095Gregor Kosec
vodja projekta na UL FE: izr. prof. dr. Janez Perš
01.01.2020 - 31.12.2025
Fuzijske tehnologijeP2-0405Boštjan Končar
vodja projekta na UL FE: prof. ddr. Tomaž Gyergyek
01.01.2019 - 31.12.2024
ICT4QoL - Informacijsko komunikacijske tehnologije za kakovostno življenjeP2-0246Sašo Tomažič
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Sašo Tomažič
01.01.2019 - 31.12.2024
Modeliranje, simulacija in vodenje procesovP2-0219Igor Škrjanc
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Igor Škrjanc
01.01.2019 - 31.12.2025
Pretvorniki električne energije in regulirani pogoniP2-0258Vanja Ambrožič
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Vanja Ambrožič
01.01.2018 - 31.12.2023
Mikrostrukture in nanostruktureP2-0244Danilo Vrtačnik
vodja projekta na UL FE: znan. svet. dr. Danilo Vrtačnik
01.01.2018 - 31.12.2023
Metrologija in biometrični sistemiP2-0250Vitomir Štruc
vodja projekta na UL FE: red. prof. dr. Vitomir Štruc
01.01.2018 - 31.12.2023

 

TEMELJNI, APLIKATIVNI, CILJNO RAZISKOVALNI IN PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI

NaslovŠifraOdgovorni nosilec / Odgovorni nosilec FETrajanje
Analiza medicinskih slik s strojnim učenjem za napovedovanje poteka možganskih bolezni in učinkovitosti terapijeJ2-2500Žiga Špiclin
vodja projekta na UL FE: izr. prof. dr. Žiga Špiclin
01.09.2020 - 31.08.2023
Vpliv visokonapetostnih električnih pulzov na membranske proteine pri elektroporacijiJ2-2503Lea Rems
vodja projekta na UL FE: doc. dr. Lea Rems
01.09.2020 - 31.08.2023
Adaptivne globoke metode zaznavanja za avtonomna plovilaMatej Kristan
vodja projekta na UL FE: izr. prof. dr. Janez Perš
01.09.2020 - 31.12.2023
Novi postopki obdelave biomimetičnih vaskularnih vsadkovJ3-2533Ita Junkar
vodja projekta na UL FE: prof. ddr. Aleš Iglič
01.09.2020 - 31.12.2023
Kvantitativne optične metode za napredno vrednotenje onesnaženosti zraka z delci v realnem časuJ2-2502Miran Burmen
vodja projekta na UL FE: izr. prof. dr. Miran Bürmen
01.09.2020 - 31.08.2023
Globoki generativni modeli za lepotno in modno industrijo (DeepBeauty)J2-2501Vitomir Štruc
vodja projekta na UL FE: red. prof. dr. Vitomir Štruc
01.09.2020 - 31.08.2023

 

BILATERALNI PROJEKTI


Zaključeni projekti


NaslovŠifraOdgovorni nosilec / Odgovorni nosilec FETrajanje
Rekonstrukcija električne prevodnosti tkiv s tehnikami magnetne resonance J2-1733Matej Kranjc
vodja projekta na UL FE: doc. dr. Matej Kranjc
01.07.2019 - 30.06.2022
Razvoj naprednih modelov prenosa snovi in toplote v elektroporiranih rastlinskih tkivih pomembnih za industrijo predelave hraneZ7-1886Samo Mahnič-Kalamiza
vodja projekta na UL FE: doc. dr. Samo Mahnič-Kalamiza
01.07.2019 - 30.06.2021
Deidentifikacija obrazov z globokimi generativnimi modeli (FaceGEN)J2-1734Vitomir Štruc
vodja projekta na UL FE: red. prof. dr. Vitomir Štruc
01.07.2019 - 30.06.2022
Nova generacija industrijskih šumnih termometrovJ2-1721Jovan Bojkovski
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Jovan Bojkovski
01.07.2019 - 30.06.2022
Računalniško podprta analiza medicinskih slik za načrtovanje zdravljenja z obsevanjemJ2-1732Tomaž Vrtovec
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Tomaž Vrtovec
01.07.2019 - 30.06.2022
Visokoučinkovite sončne celice in fotonapetostni moduliJ2-1727Marko Topič
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Marko Topič
01.07.2019 - 30.06.2022
Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvihL6-9364Dan Podjed
vodja projekta na UL FE: izr. prof. dr. Jože Guna
01.11.2018 - 31.10.2021
Izboljšanje energijske učinkovitosti pretvorniško napajanega asinhronskega motorja s primerno izbiro števila rotorskih palicBI-ME/18-20-016prof. dr. Vanja Ambrožič01.08.2018 - 31.07.2020
Upravljanje z viri za zanesljive komunikacije z nizkimi zakasnitvami v pametnih omrežjih - LoLaGJ2-9232Mihael Mohorčič
vodja projekta na UL FE: doc. dr. Urban Rudež
01.07.2018 - 30.06.2021
Neinvazivna metoda za permeabilizacijo celične membrane s pulzirajočim elektromagnetnim poljemJ2-9225Damijan Miklavčič
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Damijan Miklavčič
01.07.2018 - 30.06.2021
Elektroporacijske terapije z novimi visokofrekvenčnimi elektroporacijskimi pulziJ2-9227Matej Reberšek
vodja projekta na UL FE: doc. dr. Matej Reberšek
01.07.2018 - 30.06.2021
Iskanje nekonsistentnosti v kopleksnih slikovnih podatkih z globokim učenjemJ2-9433Danijel Skočaj
vodja projekta na UL FE: izr. prof. dr. Janez Perš
01.07.2018 - 30.06.2021
Segmentacija in rekonstrukcija superkvadričnih modelov iz 3D podatkov s pomočjo nevronske mrežeJ2-9228Franc Solina
vodja projekta na UL FE: red. prof. dr. Vitomir Štruc
01.07.2018 - 30.06.2021
Napredne tehnologije obdelave individualiziranih 3D tiskanih implatantov za preprečevanje bakterijskih okužbJ3-9262Ita Junkar
vodja projekta na UL FE: prof. ddr. Aleš Iglič
01.07.2018 - 30.06.2021
Neurotoksičnost ali neuroprotektivnost nanomaterialnov: vpliv biokoroneJ1-9162Damjana Drobne
vodja projekta na UL FE: prof. ddr. Aleš Iglič
01.07.2018 - 30.06.2021
Metrologija v ekstremnih pogojih na osnovi teraherčnega valovanjaL2-9236prof. dr. Janez Trontelj 01.07.2018 - 30.06.2021
OptiLEX: Raziskave in optimizacija predstavitve leksikalnih jezikovnih virov za implementacijo govornih tehnologij na vgrajenih sistemihL7-9406Jerneja Žganec Gros
vodja projekta na UL FE: izr. prof. dr. Simon Dobrišek
01.07.2018 - 30.06.2021
Raziskave pogonskih sistemov brez redkih zemljin za nova električna vozilaBI-CN/18-20-006prof. dr. Igor Škrjanc 23.04.2018 - 31.03.2020
Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v SlovenijiV3-1718Tadej Kotnik
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Tadej Kotnik
01.04.2018 - 31.03.2021
Optimalna konstrukcija elektroporacijske komore in poracijskega protokolaBI-AR/2018-2019-001prof. dr. Damijan Miklavčič 01.03.2018 - 31.12.2019
Uporaba senzorjev gibanja v sistemih z biološko povratno vezavo za hitrejše učenje gibov v športu in rehabilitacijiBI-RS/18-19-048prof. dr. Sašo Tomažič 01.01.2018 - 31.12.2019
Elektroporacija mlečnokislinskih bakterih - učinki na probiotične značilnostiBI-RS/18-19-038prof. dr. Damijan Miklavčič 01.01.2018 - 31.12.2019
Varnost in učinkovitost ireverzibilne elektroporacije kot ablacijske metode v zdravljenju rakaBI-US/18-19-002prof. dr. Damijan Miklavčič 01.01.2018 - 31.12.2019
Vpliv kulturnih razlik na modeliranjeBI-US/18-19-086prof. dr. Jaka Sodnik 01.01.2018 - 31.12.2019
Super-resolucija za razpoznavanje obrazovBI-US/18-19-079red. prof. dr. Vitomir Štruc01.01.2018 - 31.12.2019
Vpliv različnih tipov nanodelcev na živčne celice in makrofage ? analiza kratkoročnih in dolgoročnih posledic na celični stres, diferenciacijo in celično signaliziranjeZ4-822901.05.2017 - 30.04.2019
Vpliv protirevmatičnih zdravil na inzulinsko rezistenco in energijsko presnovo v skeletni mišiciJ7-8276Sergej Pirkmajer
vodja projekta na UL FE: znan. svet. dr. Mojca Pavlin
01.05.2017 - 30.04.2020
Avtomatska analiza angiografskih slik za zgodnjo diagnostiko, spremljanje in zdravljenje intrakranialnih anevrizemJ2-8173izr. prof. dr. Žiga Špiclin 01.05.2017 - 30.04.2020
Mehanizmi vzdrževanja dinamičnega ravnotežja med hojo človekaJ2-8172Zlatko Matjačić
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Marko Munih
01.05.2017 - 30.04.2020
Piezoelektrični biomateriali za regeneracijo s pomočjo elektro-stimulacijeJ2-8169Marija Vukomanović
vodja projekta na UL FE: prof. ddr. Aleš Iglič
01.05.2017 - 30.04.2020
Anizotropni magnetni nanodelci za magneto-mehansko zdravljenje rakaJ2-8166Darko Makovec
vodja projekta na UL FE: prof. ddr. Aleš Iglič
01.05.2017 - 30.04.2020
Visokoločljiva optična magnetometrija s hladnimi cezijevimi atomiJ2-8191Peter Jeglič
vodja projekta na UL FE: doc. dr. Samo Beguš
01.05.2017 - 30.04.2021
Senzorske tehnologije pri kontroli posegov v objekte kulturne dediščineJ2-8194Zvonko Jagličić
vodja projekta na UL FE: doc. dr. Samo Beguš
01.05.2017 - 31.10.2020
Robustne metode računalniškega vida za avtonomna robotska plovilaJ2-8175Matej Kristan
vodja projekta na UL FE: izr. prof. dr. Janez Perš
01.05.2017 - 31.12.2020
Integrirani večkanalni umetni nos za zaznavanje sledov molekul v parni faziJ7-8272Igor Muševič
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Drago Strle
01.05.2017 - 30.04.2020
Nevrofiziološko in kognitivno profiliranje vozniških sposobnostiL2-8178prof. dr. Jaka Sodnik 01.05.2017 - 30.04.2020
Električni motorji premium energijskega razredaL2-8187prof. dr. Damijan Miljavec 01.05.2017 - 30.04.2020
Feroelektrični keramični plastni elementi z načrtovano domensko strukturo za učinkovito zbiranje in za pretvorbo energijeL2-8180 Barbara Malič
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Marko Topič
01.05.2017 - 30.04.2020
Senzor za sprotno, neinvazivno merjenje glukozeL2-7541prof. dr. Janez Trontelj 01.03.2016 - 28.02.2019
Napredne hemokompatibilne površine žilnih opornicL7-7566Ita Junkar
vodja projekta na UL FE: prof. ddr. Aleš Iglič
01.03.2016 - 28.02.2019
Elektroenergetski sistemiP2-0356Rafael Mihalič
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Rafael Mihalič
01.01.2016 - 31.12.2021
Razvoj metod za podporo odločanju na osnovi pametnih senzorjev za proces reciklaže jekla v električni obločni pečiJ7-7197doc. dr. Vito Logar 01.01.2016 - 30.06.2019
Računalniško-podprto načrtovanje operativnih posegov hrbtenice na podlagi kvantitativne analize slikJ2-7118prof. dr. Tomaž Vrtovec 01.01.2016 - 30.06.2019
IC Celična elektrotehnikaI0-0022Čopič Martin
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Damijan Miklavčič
01.01.2015 - 31.12.2021
Analiza in sinteza gibanja pri človeku in strojuP2-0228Marko Munih
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Marko Munih
01.01.2015 - 31.12.2021
Elektroporacija v biologiji, biotehnologiji in mediciniP2-0249Damijan Miklavčič
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Damijan Miklavčič
01.01.2015 - 31.12.2021
Fotovoltaika in elektronikaP2-0197Marko Topič
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Marko Topič
01.01.2015 - 31.12.2021
Funkcije in tehnologije kompleksnih sistemovP2-0232Franjo Pernuš
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Franjo Pernuš
01.01.2015 - 31.12.2020
Sistemi na čipu z integriranimi mikromehanskimi THz, z optičnimi, z magnetnimi in z elektrokemijskimi senzorjiP2-0257Janez Trontelj
vodja projekta na UL FE: prof. dr. Janez Trontelj
01.01.2014 - 31.12.2019