Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Raziskovalni program
  • Šifra: P2-0356
  • Naslov: Elektroenergetski sistemi
  • Trajanje: 01.01.2016 - 31.12.2021
  • Letni obseg (v FTE): 2
  • Odgovorni nosilec: Rafael Mihalič
  • Odgovorni nosilec na UL FE: prof. dr. Rafael Mihalič