Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt
  • Šifra: Z4-8229
  • Naslov: Vpliv različnih tipov nanodelcev na živčne celice in makrofage ? analiza kratkoročnih in dolgoročnih posledic na celični stres, diferenciacijo in celično signaliziranje
  • Trajanje: 01.05.2017 - 30.04.2019
  • Letni obseg (v FTE): 1