Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Šifra: J2-1734
  • Naslov: Deidentifikacija obrazov z globokimi generativnimi modeli (FaceGEN)
  • Trajanje: 01.07.2019 - 30.06.2022
  • Letni obseg (v FTE): 2
  • Odgovorni nosilec: Vitomir Štruc
  • Odgovorni nosilec na UL FE: izr. prof. dr. Vitomir Štruc
  • Sodelujoče RO: povezava