Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Šifra: J2-1727
  • Naslov: Visokoučinkovite sončne celice in fotonapetostni moduli
  • Trajanje: 01.07.2019 - 30.06.2022
  • Letni obseg (v FTE): 1
  • Odgovorni nosilec: Marko Topič
  • Odgovorni nosilec na UL FE: prof. dr. Marko Topič