Fakulteta za elektrotehniko izvaja programe obveznih izbirnih vsebin (OIV) oz. interesnih dejavnosti za srednješolce. 

ptit sončno brez oblačka

Programe Zavod RS za šolstvo vsako leto objavi v Katalogu programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu. 

 

V letošnjem šolskem letu smo na Fakulteti za elektrotehniko pripravili naslednje vsebine:

Elektrotehniške delavnice

Multimedijske delavnice

 

Za prijavo na program in dodatne informacije glede izvedbe programa nam pišite na .

 

teslin generator strel