Osnove animiranja z orodjem Blender

 

PTIT 2019Cilji: 

  • osnove Blender okolja za animiranje,
  • osnovne okoščevanja (rigging),
  • osnove 3D-animacije,
  • osnove postavitve luči in kamere,
  • izvoz izdelka v obliki videa.

3D-modele, ki so ustrezno izdelani, lahko na različne načine oživimo in jim dodamo še časovno dimenzijo s pomočjo animiranja. Osnove animiranja obsegajo predstavitev osnovnih omejitev in specifik modelov, primernih za različne tipe animacije, spoznavanje osnov animiranja z orodjem Blender, izdelavo skeleta in osnovne animacije v 3D-okolju. V okviru delavnice se udeleženci spoznajo z osnovnimi principi in izdelajo skelet za vnaprej pripravljen model ter ga animirajo in izvozijo v obliki kratkega videa.

Način izvajanja: osnove animiranja izvajamo v obliki delavnic, kjer vsak udeleženec s pomočjo vodenega dela (korak za korakom) izdela skelet, animira in ustrezno izvozi svoj izdelek.


PTIT 2019Kraj in čas izvajanja: 

delavnice se izvajajo v Laboratoriju za multimedijo na Fakulteti za elektrotehniko.

Trajanje: 5 ur.


Omejitve velikosti skupine: do 12 udeležencev.


Pripomočki, ki jih mora priskrbeti udeleženec: priporočljiv predhoden obisk osnov modeliranja.


Izvajalec: as. Klemen Pečnik