Osnove modeliranja z orodjem Blender

 

PTIT 2019Cilji: 

  • osnove Blender okolja,
  • osnovni pristop k modeliranju,
  • 3D-modeliranje,
  • osnovne barvanja v Blender.

Vse bolj pogosto se okrog nas pojavljajo različni 3D-modeli, ki se uporabljajo v navideznih okoljih, animiranih videih, obogateni resničnosti in še marsikje drugje. Osnove modeliranja obsegajo osnovno spoznavanje z orodjem Blender, pripravo delovnega okolja ter prve korake modeliranja v 3D-okolju. V okviru delavnice se udeleženci spoznajo z osnovnimi principi in izdelajo svoj lasten model, ki ga tudi pobarvajo in izvozijo v obliki slik.

 

Način izvajanja: osnove modeliranja izvajamo v obliki delavnic, kjer vsak udeleženec s pomočjo vodenega modeliranja (korak po korak) izdela svoj model, ga ustrezno pobarva ter izvozi.


4d kiparji ptitKraj in čas izvajanja: 

delavnice se izvajajo v Laboratoriju za multimedijo na Fakulteti za elektrotehniko.

Trajanje: 5 ur.


Omejitve velikosti skupine: do 12 udeležencev.


Pripomočki, ki jih mora priskrbeti udeleženec: vse potrebne materiale priskrbi izvajalec.


Izvajalec: as. Klemen Pečnik