Sodobne metode razvoja robotskih aplikacij

 

roboXY ptit 2018Cilji: 

  • uvod v robotiko,
  • uporaba simulacijskih okolij,
  • razvoj lastne robotske aplikacije z indirektnim programiranjem,
  • prenos programa iz simulacijskega okolja na realnega robota,
  • zagon aplikacije na realnem robotu.

Robotika predstavlja pomemben del avtomatizacije. Robotski sistemi prevzemajo naloge, ki so ponovljive, utrudljive in za delavca nevarne. Samo programiranje robota lahko poteka na dva načina: direktno z učenjem točk s fizičnim robotom ali pa indirektno v simulacijskem okolju. Slednji način omogoča hitrejši razvoj aplikacij, enostavnejšo nadgradnjo in intuitiven prenos iz virtualnega v realno okolje.

Na delavnici se boste spoznali z načini razvoja aplikacije v simulaciji ter testiranju zagona na primeru realnega robota.

 

Način izvajanja: Delavnica se izvaja v računalniški učilnici. Uvod delavnice zajema splošen pregled robotike z uvodom v uporabo simulacijskega okolja. Udeleženci sami razvijejo svoj robotski program, ki ga nato poženejo še na realnem robotu.


robotske aplikacije 2Kraj in čas izvajanja: 

izvajanje na Fakulteti za elektrotehniko med šolskim letom.

Termin izvajanja po predhodnem dogovoru.

 

Omejitve velikosti skupine: 15 udeležencev.

 

Pripomočki, ki jih mora priskrbeti udeleženec: udeleženci ne potrebujejo nobenih dodatnih pripomočkov.

 

Izvajalec: as. dr. Sebastjan Šlajpah